DRIVKRAFT OCH KOMPETENS BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

För SLU:s rektor Maria Knutson Wedel är det viktigt att erbjuda studenter forskningsnära undervisning i världsklass. Lika viktig är universitetets förmåga att nyttiggöra forskningsresultat som kan ta samhället framåt. Ett arbete där rektor vill se ett utökat samarbete med viktiga partners som SLU Holding och Green Innovation Park.

Det har gått drygt ett år sedan Maria Knutson Wedel installerades som ny rektor vid SLU. Redan från start konstaterade den nya rektorn att universitetet, som finns på flera platser i landet, är en organisation med vilja, drivkraft och kompetens att bidra till ett hållbart samhälle.

– SLU har en bred på syn på forskning och en välfungerande och tydlig infrastruktur. Här arbetar personer med stort engagemang i en starkt utvecklad kvalitetskultur. Vi är en del av samhället och när det gäller att nyttiggöra forskning är nog vårt största bidrag forskningsnära undervisning till våra studenter som de kan ta med ut i samhället och omsätta i produkter och tjänster på sina arbetsplatser, säger Maria Knutson Wedel, rektor SLU.

Men det är inte bara via studenterna som forskning från SLU kommer samhället till nytta.

Ansvar att nyttiggöra forskning

– Som lärosäte har vi ett ansvar att ta forskningsresultat vidare som kan föra samhället framåt. Det är vår roll och skyldighet att underlätta att forskningen når omgivande samhälle. Vår verksamhet är skattefinansierad så det är i högsta grad ett rimligt ansvar och något som jag tror förväntas av oss. Våra forskare ska tänka fritt men också kunna flagga upp när något är relevant när det gäller forskningsresultat från såväl grundforskning som tillämpad forskning. Som universitet behöver vi göra det lätt och enkelt att ta kunskapen vidare. Ibland är det lättare och är forskningskommunikation, ibland är det idéer som kräver mer.

Flera forskare har drivkraft och intresse att själva testa sina idéer, andra är inte lika intresserade. Oavsett vilket är det viktigt att erbjuda ett bra stöd, menar Maria.

Bra supportsystem gör det enklare att ta idéer vidare

– Ja, det är viktigt att det finns ett stöttande system oavsett om man som forskare själv vill gå vidare med sin idé eller om man vill påbörja ett samarbete med intresserade entreprenörer. SLU Holding har en viktig roll här, både som idéfångare och som supportfunktion. Våra forskare är olika med olika intressen och olika läggning. Att få del av erfarenhet och kunskap som underlättar att ta forskning vidare till samhället, oavsett vilken väg man väljer, är betydelsefullt.

Att forskarna vid universitetet känner till SLU Holding och Green Innovation Park och vet vilka resurser de erbjuder tycker Maria är viktigt.

– När idén dyker upp är det ett stort plus att forskarna vet vilka resurser och vilket stöd som finns att få, vem de kan kontakta för att få veta mer om hur arbetet kan gå till, hur man kan samverka eller få mer kunskap och ta sig vidare. Jag skulle gärna vilja se hur det kommer ut ännu mer ur det SLU Holding och Green Innovation Park erbjuder. Jag hoppas fler forskare och studenter kommer förbi på frukostseminarier.

Önskan att addera entreprenöriell kompetens
För att ytterligare underlätta för att idéer vid SLU kommer vidare har Maria en dröm som hon en dag kanske blir förverkligad – att starta en ”entreprenörskola” för studenter.

– Jag vill gärna medverka till att ge möjlighet för både forskare och studenter att fördjupa sig eller skaffa en överblick i det jag kallar entreprenöriell kompetens via ett innovativt ekosystem där studenter och forskare kan fördjupa sig. Det kan handla om att lära sig identifiera vad du i rollen som entreprenör behöver göra, hur du skapar resurser, vilka verktyg du behöver för att få din idé att flyga. Och inte minst, att ta steget och satsa trots att du inte vet om det kommer att lyckas eller inte.

För helt klart är att utmaningarna är många när det gäller att bidra till ett hållbart samhälle. Helt klart är också att SLU har både unik kompetens och vilja att bidra.

Unik kompetens ger framtida valmöjligheter

– Ja, det är viktigt att vi kan bidra med kunskap och idéer när det gäller de utmaningar vi står inför. SLU har en helhetssyn och unik kompetens inom många forskningsområden. Redan nu fungerar vi som remissinstans och har förmåga att leverera svar som vilar på vetenskaplig grund. SLU bedriver dessutom forskning inom flera områden där det idag råder målkonflikter. Det gör oss rustade för att bidra med kunskap oavsett vilken väg man senare kommer att välja. Med ett bra supportsystem klarar vi att ta forskning vidare som kan föra samhället framåt. Det är viktigt, säger Maria Knutson Wedel, rektor SLU.

 

Läs mer om Maria Knutson Wedels i rektorsbloggen.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå