Prisbelönade forskare tar hjälp av blomflugan i ny smart metod

Det är den harmlösa svart- och gulrandiga blomflugan som står i fokus i Paul Becher och Guillermo Rehermanns forskning. De ser en ny och utökad roll för blomflugan för att lösa tre stora utmaningar inom växtodling. Deras upptäckt gav dem första pris när SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris i år delades ut för första gången.

I det vilda fungerar blomflugan som en pollinerare men i växthus och tunnlar är det framförallt bin och humlor som används vid pollinering. Men blomflugan har visat sig vara en bra, lite mildare och inte lika stökig pollinatör. Blomflugans närvaro i växthus i dag är framförallt som larv där den används som biologisk bekämpningsorganism och effektivt skyddar växter genom att äta en ansenlig mängd bladlöss.

Blomflugan – en aktör som kan lösa fler problem

Idén som nu prisas kan ge blomflugan en utökad roll. Förutom att transportera pollen har den förmågan att transportera nyttiga mikroorganismer som används för biologisk bekämpning av växtsjukdomar. En roll som blomflugan, enligt Paul Becher och Guillermo Rehermann, forskare vid institutionen för växtskyddsbiologi vid SLU Alnarp, ser ut att kunna utföra effektivare för vissa mikroorganismer än bin och humlor.

– Eftersom blomflugor attraheras av vissa jästarter klarar den att transportera och tillföra goda mikroorganismer till en växt. Något som kraftigt ökar chansen att växtens blommor ska må bra och i förlängningen att växtens bär och frukt mognar och blir fina, säger Paul.

Testa om blomflugan klarar jobbet

Det Paul och Guillermo hoppas och räknar med är att blomflugor ska kunna fungera som ett sorts ”multiverktyg” för att bekämpa bladlöss, bidra till pollinering och hjälpa till med spridning av nyttiga mikroorganismer som förbyggande åtgärd mot växtsjukdomar.

Nästa steg är nu att fortsätta utveckla och testa idén som visar sig vara ett sidoprojekt som genom priset nu får ökad uppmärksamhet.

– Nu investerar vi mer tid i projektet, funderar vidare på de kemiska interaktionerna i processen och söker de jäster som blomflugorna attraheras av. Vi vill göra fler försök i växthus och förhoppningsvis kommer vi också hitta aktörer som är intresserade av att samarbeta med oss och delta i utvecklingsarbetet, säger Paul Becher.

Paul Becher. Foto: Cajsa Lithell

Inspirerande samarbete med passion för växter

Drömmen för både Paul och Guillermo är att hitta en ny biologisk metod som kan ge växter ett gott skydd och minska användandet av bekämpningsmedel. De båda forskarna har samarbetat sedan 2018 och de delar samma intresse – hur växter, insekter och mikroorganismer kommunicerar med varandra och att försöka förstå den kemiska kommunikationen. De är båda verksamma i Alnarp. Paul som forskare och Guillermo som doktorand. Ett samarbete som Guillermo beskriver som smidigt, med många interaktioner och med ett öppet erfarenhetsutbyte.

– Paul och jag har samarbetat sedan 2018. Vi fick bra kontakt direkt, något som är viktigt när man forskar och utvecklar projekt tillsammans. Vårt jobb kräver både passion och uthållighet och att man klarar att arbeta interaktivt. Jag har alltid varit intresserad av insekter, först med fokus på hur de rör och beter sig. Nu ligger tyngdpunkten i mitt intresse och forskning på interaktionen mellan insekter och mikroorganismer och hur det kemiska samspelet påverkar insekternas beteende, säger Guillermo, som 75 procent av sin tid är doktorand och återstående 25 procent driver forskningsprojekt inom samma område i Uruguay som också är hans hemland.

För Paul är det samma sak som gäller. Det handlar om en stark passion för natur som tidigt väcktes. Ett intresse där fokus nu är den kemiska interaktionen mellan växter, mikroorganismer och insekter. Ett speciellt intresse är mikroorganismer och deras viktiga roll inom växtodling, ett område som man de senaste 10-15 åren ägnat ett större intresse och förstått spelar en stor roll för hur en växt doftar och frukterna smakar.

Ärofullt pris som kan öppna nya möjligheter

Att ha tilldelats SLU Alnarp och Sparbanken Skåne Innovationspris betyder mycket för Paul och Guillermo.

– Det är en ära att få det här priset, att bli utvärderad och bedömd. Vi förväntade oss inte att få priset men ville ändå söka. Vi tror mycket på vårt projekt men har inte haft möjlighet att följa upp våra idéer i detalj. Priset ger oss resurser att utveckla projektet och det betyder mycket för en ny idé. Att få stöd hjälper oss framåt och kan starta en process där vi kan söka och kanske få mer medel för att komma ännu längre i vårt projekt, säger Paul Becher och Guillermo Rehermann, forskare vid institutionen för växtskyddsbiologi vid SLU Alnarp.

Läs mer om pristagarna Paul Becher och Guillermo Rehermann, deras projekt och juryns motivation och presentation av projektet som tilldelats SLU Alnarp och Sparbanken Skåne Innovationspris 2020.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå