Världsledande forskning inom växtförädling görs tillgänglig i nytt bolag

Mariette Andersson och hennes kollegor är världsledande inom sitt forskningsområde. Sedan 2014 har forskargruppen framgångsrikt utvecklat den idag Nobelprisbelönade CRISPR-tekniken till ett kraftfullt verktyg inom växtförädling. Mariette som även är vd fördet nystartade bolaget SolEdits AB hoppas nu att fler ges tillgång till den nya effektiva tekniken. SLU Holding har investerat i bolaget som man bedömer kan bidra till en revolutionerande omställning av framtida växtförädling.

Att vara SolEdits vd ser Mariette Andersson, forskare vid Institutionen för växtförädling vid SLU i Alnarp som en stor ära. Det var inget som ingick i planen utan något hon råkade bli. Det som däremot ingick i planen och som Mariette bedömer är avgörande framåt, både för det nybildade bolaget och forskningsgruppens spetskompetens, är det framgångsrika forskarteamets unika samarbete.

Spetskompetens i starkt lagbygge

– Att arbeta i ett forskarteam är ingen ”one-man-show” utan ett lagarbete. Att behålla kompetens och entusiasm i en forskargrupp är oerhört viktigt och ofta avgörande för att ta sig framåt. Jag har förmånen att arbeta i en oerhört skicklig forskargrupp med högt tekniskt kunnande. Samtliga i forskarteamet är briljanta forskare och har alla valt att engagera sig i SolEdits 20 procent av sin tid. 80 procent av tiden, är vårt fokus fortsatt på forskning inom SLU.

Avgörande för stora innovationer

Att ta forskning vidare och nyttiggöra den i samhället är en stark drivkraft hos Mariette. Men både grundläggande forskning och tillämpad forskning krävs för att lyckas med stora innovationer som hon ser det.

– För mig är det två delar i en större helhet. Att ta forskning vidare är lika självklart för mig som att det är en naturlig del i universitetens verksamhet. Jag arbetade flera år inom industrin innan jag påbörjade min forskning vid SLU så för mig är det lika naturligt att också samarbeta med andra aktörer utanför den akademiska världen.

Kraftfullt verktyg i global utmaning

Att forskningsgruppen vid SLU Alnarp med hjälp av CRISPR-tekniken utvecklat ett nytt kraftfullt verktyg för potatis är ett genombrott och ett viktigt steg i arbetet med de globala utmaningar och hållbarhetsmål vårt samhälle står inför menar Mariette.

– Vårt sikte ligger ganska långt fram i tiden. I vår forskning behöver vi jobba med de egenskaper hos växter som kan tänkas bli extra viktiga om 20 år eller ännu längre fram med tanke på de utmaningar vi står inför. Redan nu vet vi att kemikalieanvändningen behöver minskas liksom att vi behöver anpassa våra grödor till pågående klimatförändringar. Med det nya verktyget har vi nu tillgång till en teknik för att lägga till värdefulla kvalitetsegenskaper som gör att växterna eller växtprodukterna blir med hälsosamma och hållbara, bättre står emot växtsjukdomar och bättre klarar längre perioder av torka eller fukt och fortfarande kan behålla de egenskaper vi vill att växten ska ha som god smak och bra avkastning.

Bolaget ger tillgång till ny teknik och möjlighet till fortsatt forskning

För Mariette och forskargruppen är det viktigt att ge fler tillgång till det kraftfulla och effektiva verktyg som man utvecklat. Genom bolaget SolEdits finns nu möjligheten för fler att få tillgång till tekniken.

– Tekniken är redo att bidra i flera aktörers utvecklingsarbete. Det ser vi verkligen fram emot. Som forskare är vi samtidigt redo att ta nästa steg i vårt forskningsarbete. Vårt mål är att fortsätta att ligga i framkant när det gäller precision och effektivitet inom växtförädling när det gäller att addera olika egenskaper hos växter och ta fram flera sortkandidater.

Trots kort startsträcka har SolEdits redan knutit två kunder till sig och idag arbetar bolaget med tre olika projekt. Siktet framåt är att fortsätta växa och att om fem år vara etablerade på marknaden med en bra kundbas.

SLU Holding – bollplank och rådgivare

I arbetet att starta bolaget har SLU Holding varit en naturlig samarbetspartner.

– Vi har inte den kunskap som behövs för att starta bolag. SLU Holding har fungerat som bollplank och stöd, både rent praktiskt och som viktig samtalspartner och på många sätt bidragit med intressanta infallsvinklar. Att SLU Holding investerat i bolaget betyder mycket för oss, säger Mariette Andersson, forskare vid Institutionen för växtförädling vid SLU i Alnarp och vd i SolEdits.

Här Mariettes råd till dig som vill ta din forskning vidare:

  1. Prata med någon, till exempel SLU Holding som är en jättebra partner, om dina resultat och din idé. Kan det vara något att ta vidare?
  2. Fundera om du vill satsa energi och tid i att starta ett bolag? Saknar du tid men tror på idén hitta någon annan som är beredd och kan dra igång jobbet.
  3. Koppla personer till dig som har de kompetenser som du själv saknar.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå