Cocktaileffekten mätbar med ny unik metod

BioCell Analytica bildades 2019 men de båda grundarna Agneta Oskarsson och Johan Lundqvist har samarbetat längre än så. Med sina olika kompetenser och starka intresse att ta forskning vidare har de utvecklat en ny unik metod med kapacitet att både upptäcka kemiska föroreningar i miljön och mäta effekter av kända och hälsoskadliga ämnen. SLU Holding har följt arbetet från start och investerat i bolaget.

Bekymret som engagerat Agneta Oskarsson, professor emerita livsmedelstoxikologi vid SLU och Johan Lundqvist, docent vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för farmakologi och toxikologi, är att det finns så många kemikalier i vår miljö som vi utsätts för samtidigt och att vi vet så lite om de skadliga effekterna som dessa kan orsaka. Ett komplicerat faktum som gjort det viktigt att inte bara kunna mäta halter av olika kemiska ämnen, utan också få fram nya metoder som kan mäta blandeffekterna. Något som ibland beskrivits som cocktaileffekten.

Tidig kontakt med SLU Holding avgörande

– Efter många års forskning började vi se ett tydligt behov och en möjlig kommersiell tillämpning av de metoder vi utvecklat. Vi tog en första kontakt med SLU Holding och förstod att ja, det finns en potential i vår analysmetod som har kapacitet att inte bara mäta enskilda kemiska ämnen utan också blandeffekter. Vi fick verifieringsmedel via SLU Holding, rådgivning och stöttning på flera sätt. Samarbetet med UIC (Uppsala Innovation Centre) och deltagandet i både inkubatorsprogrammet UIC Build och UIC Accelerator har också betytt mycket för utvecklingen av bolaget. Att SLU Holding nu är en av delägarna i bolaget betyder mycket, säger Johan.

Ett prov mäter effekterna av alla ämnen

Biocell Analyticas kunder idag är i första hand avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Två aktörer där omfattande testning genomförs för att kontrollera vattenkvalitet och renings-effekt. Ett arbete som kräver omfattande testverksamhet där skadliga effekter av olika kemiska ämnen är viktiga att upptäcka för att kunna vidta åtgärder.

– Det vi säljer är en analystjänst. Med hjälp av ett vattenprov kan vi mäta en rad olika parametrar. För att få en helhetsbild krävs ibland flera olika provtagningstillfällen under året. Med vår teknik kan vi mäta effekterna av alla ämnen i ett prov istället för att som tidigare mäta halterna av ett fåtal enskilda ämnen. Tittar vi lite framåt ser vi att vår teknik ser ut att vara intressant också när det gäller mätningar av hälso- och miljöfarliga kemikalier i jord och sediment, säger Johan.

Nytt sätt bedöma kemiska faror

Att lansera en ny metod, ett nytt sätt att tänka menar både Agneta och Johan tar tid. Det Biocell Analytica erbjuder är ett helt nytt sätt att kunna bedöma kemiska faror i vatten.

– Att skydda människors hälsa och vår miljö är viktigt. Att kunna skydda vattentäkter och rena avloppsvattnet är två viktiga faktorer för att lyckas med det. Vattenbranschen som vi börjat att rikta vårt fokus mot är en teknikorienterad bransch. Våra metoder är biologiskt inriktade. Det kommer att ta tid att få ut vårt budskap, vi behöver vara ihärdiga. Men VA-branschen har en hög ambition, man vill göra rätt och vill veta mer om problemen man ska lösa, säger Agneta.

Stimulerande att ta forskning vidare

Utmaningarna framåt beskriver Johan och Agneta handlar om att på ett bra sätt växa som bolag, få upp volymen, berätta om metoden och leverera analystjänster. En annan ständigt pågående utmaning är att som forskare lära sig nya saker som handlar om att driva bolag. En utmaning som är en viktig drivkraft för Agneta och Johan.

– Att vi ser hur våra metoder kommer till praktisk nytta och bidrar till att man kommer lite närmare en lösning på de problem man står inför är väldigt stimulerande. Det är spännande eftersom det händer så mycket hela tiden. Som forskare är vi vana att utforska det okända, göra sådant som ingen annan gjort förut. Det är inspirerande att omsätta kunskap från akademin till en praktisk tillämpning som kan lösa problem. Samhällets förväntan på oss forskare att föra forskning vidare har ökat, och det är mycket stimulerande, säger Johan och Agneta.

Att växa och se metoderna användas

När det gäller bolagets utveckling de kommande fem åren hoppas de att både avlopps-reningsverk och dricksvattenverk har infört bolagets nya metoder i sina rutinprovnings-scheman. Vidare att alla, eller många, har infört bolagets metoder i sin provtagnings-protokoll – och att Biocell Analytica som bolag har växt en hel del.

 

Till andra forskare är deras råd – ta idéerna vidare!

1. Testa. Våga testa. Alla idéer kommer inte att leda till ett framgångsrikt bolag men det är värt att testa. Det är intressant och spännande och man lär sig mycket på vägen.

2. Ta kontakt med SLU Holding och UIC (eller motsvarande inkubator). Det finns ett sådant otroligt bra innovationsstöds-system i Uppsala. Det har betytt otroligt mycket för vår del.

3. Hämta inspiration på Green Innovation Park. Häng med på fredagsfrukostar, skapa nätverk och hämta inspiration.

4. Skapa ett bra team. Var åtminstone två personer som arbetar tillsammans. Det är svårt att göra allt ensam, utan välj någon att arbeta med som du fungerar bra ihop med.

Och det sista rådet menar Agneta och Johan till stor del är det som ligger bakom Biocell Analyticas framgång.

Läs mer om Johan Lundqvists och Agneta Oskarssons forskning.

BioCell Analytica – Rent vatten för människa och miljö

 

 


Agneta Oskarsson och Johan Lundqvist

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå