Vertikala odlingar med förmåga att absorbera vatten vid kraftiga regn

Intresset för djur och natur har tagit Rosario Garcia Gil från Spanien till Finland och vidare till Umeå och SLU där hon arbetar som forskare i skogsgenetik. Under 2021 har hennes arbete och unika lösning för vertikala odlingar uppmärksammats och prisats. En fantastisk möjlighet att som forskare vara med och bidra i samhällsutvecklingen menar Rosario.

Det är drygt tjugo år sedan Rosario Garcia Gil, forskare vid SLU i Umeå, disputerade vid universitetet i Valencia. Att fortsätta forska var självklart liksom att snabbt bli riktigt bra inom sitt forskningsområde. För Rosario blev valet att ansluta sig till en forskningsgrupp i Uleåborg i Finland som är världsledande inom skogsgenetik. Fyra år senare flyttade hon vidare till Sverige och en anställning som forskare inom området skogsgenetik vid SLU i Umeå. Träd och växter står i fokus och intresset för mikrobiologi är stort.

– Min pappa och hela min släkt är min inspiration. Pappa för hans stora intresse för djur och natur, som jag delar, och med många entreprenörer och företagare i släkten var det självklart för mig att söka ett sätt att ta min forskning vidare och bidra i samhällsutvecklingen, säger Rosario.

Ökad hållbarhet med nytt vattensystem

Den lösning som Rosario utvecklat för vertikala odlingar skiljer sig jämfört med övriga lösningar inom området. Vattensystemet är annorlunda. Det är anpassningsbart och klarar att förse varje enskild växt med rätt vattenmängd. En egenskap som ökar möjligheten att plantera många olika växter tillsammans. Något som bidar till att odlingen blir mer varierad, grönare och vackrare. Och mer hållbar.

Vattensystemet är enkelt, smart och fungerar enligt osmos-principen. I korthet innebär det att bevattningssystemet gör vatten tillgängligt för de enskilda växterna när de behöver vatten. Lösningen underlättar även skötseln och innebär också att den vertikala odlingens förmåga ökar när det gäller att absorbera vatten vid till exempel kraftiga regn och skyfall.

Fokus att tänka nytt

– Våra vertikala odlingar kan anläggas på väggar och fasader – både i inomhus- och utomhusmiljöer. Men mitt fokus är att tänka nytt. Jag vill skapa nya samarbeten och arbeta ihop med arkitekter för att vertikala odlingar ska finnas med i planeringen redan från start när nya städer och samhällen byggs, berättar Rosario.

– Jag är nyfiken och det är stimulerande att se hur innovationsarbetet går till, att ta forskning från ett skrivbord till verkligheten. Jag är tränad att motivera mina beslut och ser mig som en co-driver i det här jobbet. Jag tror kanske inte heller att forskare är de bästa entreprenörerna. Jag vill fortsätta som forskare och behålla kontakten med forskarvärlden fullt ut.

Och det arbetet är redan i gång. För några månader sedan startade Rosario bolaget Vertisà. och tillsammans med blanda andra Uminova och SLU Holding pågår arbetet att utveckla verksamheten och bolagets erbjudande.

– Att få möjlighet att arbeta i en inkubator, visa att vår idé fungerar betyder mycket liksom att ha tillgång till erfarna affärscoacher. Vi har validerat tekniken, fått igång samarbeten med större fastighetsägare och kan nu börja intensifiera våra kontakter med investerare som tror på vår teknik och vårt erbjudande. Samarbetet med SLU Holding är en viktig pusselbit i utvecklingsarbetet, säger Rosario.

För Rosario är drivkraften stor och stark när det gäller att ta forskning till nytta i samhället.

Samarbete med SLU Holding bekräftar potentialen

– Med de valideringsmedel (VFT-medel) vi fått från SLU Holding har vi kunnat utveckla prototyper och testa vår teknik. Att ha ett ständigt pågående samtal med SLU Holding är värdefullt. Att de tror på oss bekräftar potentialen i vårt arbete. SLU Holding har även fungerat som viktigt stöd i möten och samtal med nya kunder. Kort sagt, samarbetet visar att de litar på mig och tror på våra idéer. Det betyder mycket, säger Rosario.

För Rosario är drivkraften stor och stark när det gäller att ta forskning till nytta i samhället.

Drivkraft att ta sin forskning vidare

– Vi forskare glömmer ibland att vi kan ta vår forskning vidare till nytta i samhället. Vi är teoretiker som vill ta vår forskning till nästa nivå. Och när vi ser det hända gläder det oss så klart. Att ta forskning vidare är kanske heller inget som passar alla, men fler och fler ser möjligheten att ge tillbaka till samhället. Jag vill bidra till samhället. Jag vill se städerna utvecklas. Jag är också entreprenör, jag har det i mig. Att ta forskning vidare till nytta är en stark drivkraft i min forskning, berättar Rosario.

På frågan om hur hon tror att arbetet kommer att utvecklats de kommande fem åren hoppas och tror Rosario att mycket kommer hända – även om hon menar att arbetet med att driva ett bolag framåt ibland kan liknas vid en berg- och dalbanefärd. Det gäller att tro på sin idé.

– Om 5 år hoppas jag att Vertisà är väletablerat. Vi vill bidra i de nordiska länderna och vara med i byggandet av våra framtida städer. Då hoppas jag att vi har ett antal investerare knutna till bolaget och har utvecklat vår verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, säger Rosario Garcia Gil, forskare vid SLU i Umeå och vd Vertisà.

 

Läs mer om Rosario Garcia Gil hennes forskning.

Rosario Garcia Gil – vinnare av SKAPAs innovationspris i Västerbotten.

Så söker du Valideringsmedel för att testa möjligheten att nyttiggöra forskning.

Vertikala odlingar med förmåga att absorbera vatten vid kraftiga regn

Vertikala odlingar med förmåga att absorbera vatten vid kraftiga regn. Rosario-Garcia-Gil_foto_Andreas_Palmen

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå