Transmoro – säker fiskväg ger mer elproduktion

Arne Fjälling är forskaren och innovatören vars största intresse i livet är fiskar och deras beteende. Under tio år har han arbetat med att hitta en lösning för fiskar att passera riskfritt förbi vattenkraftverk. Den tekniska lösningen är en sluten dubbelriktad arkimedesskruv.

– Under min yrkesverksamma karriär har jag ofta varit i närheten av problem kring fisk och vattenkraft, säger Arne Fjälling, fiskeribiolog vid SLU Aqua.

Han berättar att genom åren har han återkommit till behovet att hitta en generell lösning på problemet.

– Istället för att utgå från de befintliga lösningarna som finns, började jag i andra änden. Hur skulle en perfekt lösning se ut?

Den enda teknik som Fjälling tyckte hade riktig potential att helt kunna bidra till oskadad fisk var en sluten arkimedesskruv. En sådan har en spiralformig kanal monterad på en lutande axel. När anordningen roterar flyttas vätska eller fast materia till en högre eller lägre liggande nivå.

Tekniska lösningen
Hans tekniska lösning är en sluten dubbelriktad arkimedesskruv där den större neråt strömmande kanalen ligger centralt och den mindre uppåt och motriktade kanalen ligger ytterst. Därmed skapas möjligheter för fiskarna att passera både upp och ner. Fiskarna tar sig förbi kraftverket från en lägre vattennivå till en högre vattennivå, eller tvärtom. Samtidigt transporteras vatten nedåt och dess energi tas tillvara för att generera el.

– En del av lösningen är en trattformig öppning som gör att ingången för fisken är ljus och öppen. Detta är till stor fördel eftersom fiskar helst inte går in i små mörka öppningar, då det påminner om svalget på en stor predator, beskriver Arne.

Designen kan anpassas och installeras efter enskilda kraftverks behov. Det gör lösningen extra intressant för små och medelstora vattenkraftverk.


Arne Fjälling med Transmoros prototyp. Foto: Tommy Harnesk/Ny Teknik.

Från idé till handling
För att göra verklighet av idén berättar Arne att han undersökte olika möjligheter och kom i kontakt med SLU Holding. Genom dem fick han hjälp med nyhetsgranskning av sin idé samt att söka patent och möjligheter att knyta kontakter med intressenter.

– Det har varit en utbildningsinsats och ett stöd genom åren som har varit mycket värdefullt. Idag är SLU Holding dessutom delägare, och det visar att de tror på idén, säger han.

– Idén har mognat under lång tid. På sätt och vis pågår arbetet fortfarande med att lösa problem och optimera. Vi har nu kommit så långt att vi har en välfungerande modell.

Tidigt kom Arne i kontakt med den tekniska fysikern, Gert Malmberg, med 40 års erfarenhet av affärsutveckling. Tillsammans med Gert och SLU Holding bildades företaget Transmoro AB, som på latin betyder ”Förbi hinder”. Numera ingår även den tekniska fysikern Thomas Allard i teamet och bidrar med sin gedigna erfarenhet inom affärsutveckling, projektledning och företagsledning.

– Transmoros affärsidé är att erbjuda en lösning för att säkra fiskars möjligheter att vandra i vattendragen så att svenska kraftverksägare kan leva upp till de krav som ställs av EU. USP:en är att vår lösning även genererar vattenkraft, säger Gert Malmberg.

Kraven och behovet
I Sverige finns drygt 2000 kraftverk av vilka runt 850 behöver byggas om. Med kraven från EU och skärpt svensk lagstiftning behöver vattenkraftstationer anlägga passager för fisk och andra vattenlevande organismer. Risken är annars att deras tillstånd inte förnyas.

Gert Malmberg ser en stor efterfrågan på marknaden under 20 år framåt i Sverige och tror att Transmoros “fisktransportör” som han kallar den, är attraktiv för många kraftverksägare.

Arne Fjälling berättar att folk i kraftverksindustrin tycker att den tekniska lösningen är en bra idé. De har dock haft två önskemål. Den ena handlar om att verkningsgraden i en fullskalemodell bör ligga över 70 procent. Den andra handlar om att andelen fisk som skadas eller dör, bör ligga under en procent.

– Efter att vi gjort försök kan vi konstatera att vi nått önskemålen med råge. Verkningsgraden ligger runt 75 procent och vi kan också med 95 procents säkerhet säga att den sanna skadefrekvensen på fiskar ligger under 0,1 procent (i ett försök genomfördes 406 passager – ingen fisk skadades).

Nästa steg
Nästa steg i processen är att sätta arkimedesdubbelskruven i Experimentbäcken vid SLU Aquas fiskeriförsöksstation i Älvkarleby.

– Tanken är att vi låter fisk som är på naturlig vandring i ett vattendrag att passera genom vår lösning. Det är fullt naturlig situation där fisken själv får välja att använda passagen eller inte. Det tror jag att de kommer att göra, fortsätter Fjälling.

Om tio år önskar Gert Malmberg att “fisktransportören” finns på de flesta vattenkraftverk i Sverige.

– Jag hoppas det blir ett väletablerat instrument för att göra en bra avvägning mellan vattenkraft och miljö.

Arne Fjälling är optimistisk inför framtiden och anser att förutsättningarna är goda.

– Med samhällets stora behov av el ökar också efterfrågan på vår tekniska lösning. Det positiva är också att det finns ett stort engagemang och kunskap hos allmänheten kring miljö och klimat för att påverka politiken.

Arne Fjälling.
Foto: Foto: Tommy Harnesk/Ny Teknik.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå