Smart skogsplantering vinner Sparbanksstiftelsen Norrlands och SLU Umeås innovationspris

Jonas Bohlin är vinnare av priset för bästa hållbara innovation för nyttiggörande inom jord och skog. Han har tagit fram en lösning som gör det möjligt att positionera varje enskild trädplanta som planteras i skogen.

– Trenden går alltmer mot precisionsskogsbruk och då finns ett behov av att veta var plantorna är. Ungskog går inte att identifiera med fjärranalys, men vi sätter en enhet på planteringsröret som positionerar plantan med några centimeters noggrannhet, säger Jonas Bohlin, institutionen för skoglig resurshushållning.

Ett år har gått sedan han fick idén om ett smart system för positionering av plantor. Nu tilldelas han och projektkollegan Daniel Nilsson 50 000 kronor och årets pris för bästa hållbara innovation för nyttiggörande inom jord och skog från Sparbanksstiftelsen Norrland och SLU Umeå. Härnäst väntar arbetet med bolagsbildning, att bygga ett team och hitta samarbeten med slutkund för att utföra validering och produktutveckling.

– Det känns väldigt bra att få ett erkännande för det man gör och att processen går framåt, säger Jonas Bohlin.

Frida Anundsson är vd för Sparbanksstiftelsen Norrland och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. Hon ser vikten i att stötta forskningen och främja den innovationskraft som finns vid SLU i Umeå, där Jonas Bohlins positioneringslösning är ett lysande exempel.

– Det är helt i linje med Sparbanksstiftelsen Norrlands hållbarhetsarbete att bidra till att förstärka innovationskulturen i norra Sverige och på så sätt accelerera den hållbar utvecklingen inom jord och skog, säger Frida Anundsson.

Priset delas årligen ut av SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrland för hållbara innovationer och nyttiggörande inom jord och skog. Förra året var det forskning kring effektivare odling av matsvamp som tilldelades innovationspriset, och i år är det alltså Jonas Bohlins lösning för positionering som utmärkt sig lite extra. Göran Ericsson är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap på SLU.

– Innovationspriset är en fantastisk möjlighet att visa både för allmänheten och våra forskningsfinansiärer hur forskning från vår fakultet skapar nytta i samhället. Priset bidrar även till den innovationskultur som är grunden för starka samarbeten med företag och organisationer. Ett stort tack till Sparbanksstiftelsen Norrland, säger han.

Av årets nio bidrag valdes tre finalister ut till innovationspriset som delas ut av SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrland. Syftet med priset är att bidra till en innovationsfrämjande kultur och föra ut mer av universitets kunskap till samhället.

– Ny kunskap och kreativa innovationer är en förutsättning för att vi ska kunna bredda och utöka livsmedelsproduktionen i norra Sverige enligt den livsmedelsstrategi Riksdagen har antagit. Initiativ som detta är en del i arbetet att nå framgång, säger Johanna Wallsten, prefekt vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap.

Här hittar du alla tävlande bidrag: https://venturecup.ideahunt.io/coach/campaigns/slu-umea-and-sparbanksstiftelsen-norrlands-award-for-sustainable-innovations-

Jonas Bohlin
Foto: Privat

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå