Framtidens gröna proteiner

Vad vi än äter i framtiden så kommer vi att behöva dem. Proteinerna, byggstenar i allt levande och en nödvändig del i mat och foder.

Forskare vid SLU undersöker möjligheterna att ta tillvara outnyttjade proteinresurser – de som ligger inbäddade i våra odlade grödor som vi nu använder till att framställa annat, som socker, olja och stärkelse.

I Växtproteinfabriken vid SLU pågår forskning som undersöker möjligheterna att i framtiden bättre ta tillvara resurserna i så kallad grönmassa, till exempel sockerbetornas blad och rödbetsblast. Forskningsprojektet GreenLeaFood syftar till att karakterisera och utvärdera möjligheterna att i framtiden använda ämnen, däribland proteiner, från grön bladbiomassa som högvärdiga livsmedelskomponenter.

Läs mer om SLU:s forskning kring gröna proteiner.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå