SLU-forskare på IVA:s 100-lista

När IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) presenterar sin årliga lista över forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta i samhället finns tre forskare från SLU med.

På årets 100-lista, som är den femte i ordningen, lyfter IVA särskilt fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

”Det finns otroligt bra forskning i Sverige som har potential att förbättra världen med hjälp av ny teknik. Till årets 100-lista har IVAs urvalskommitté valt ut årets mest lovande forskningsprojekt som bedöms ha stor potential till affärs- och samhällsnytta”, säger Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och styrgruppens ordförande.

De tre utvalda forskningsprojekten från SLU kommer samtliga från Umeå.

TreePlanterXY
Daniel Nilsson, Jonas Bohlin

Idag saknas den information som behövs för att tillämpa framtidens tekniker för en automatiserad skogsskötsel. Varför sparar vi inte data om träden redan vid plantering?

Majoriteten av dagens plantor sätts fortfarande med manuella verktyg och utvecklingen av teknik som kan ersätta dessa går långsamt. Därför har vi valt att utveckla ett system som integreras med nuvarande verktyg och arbetsrutiner. Vår lösning är att montera en högprecisions-GPS på befintliga plantrör och därmed ge varje träd en unik identitet redan vid plantering. Det låter oss urskilja förädlade skogsplantor från naturlig föryngring, samt låter skogsägare undvika kostsamma uppföljningar på tjänster som plantering, gallring, osv.

Detta öppnar upp för ett mer hållbart skogsbruk, med ökad fokus på biodiversitet och spårbarhet av råvaror, samt en snabbare och effektivare skogsvård.

”Det känns roligt och uppmuntrade att vår ide för att digitalisera delar av skogsindustri tagits emot så positivt. Det ger oss motivationen att jobba vidare mot vår vision”, säger Daniel Nilsson.


Geografisk intelligens

William Lidberg

Sverige är unikt med stora mängder öppna geografiska data (kartor) som kan användas i kombination med artificiell intelligens (AI) för att lösa problem med spatial samhällsplanering.

Det kan handla om planering av körvägar och skyddszoner i skogslandskapet, kartera nyckelbiotoper, identifiera skadad skog, planering av infrastruktur eller precisionsjordbruk. Problemet är att Sveriges geografiska data ligger på olika myndigheter i mer eller mindre föråldrade filformat. Det krävs manuellt arbete för att samla in och förbehandla allt geografiska data innan det kan användas av en AI-modell.

“Geoint” är en lösning som sänker tröskeln till att kombinera AI med geografiska data. Först skapas en digital tvilling till Sverige med öppna geografiska data. Allt data får samma koordinatsystem, överlappande pixlar och normaliserade pixelvärden. Sen laddar användaren upp sitt träningsdata i ett webbgränsnit, en AI-modell tränas på datat och genererar en färdig karta.

”Det är roligt att en lösning som helt baserar sig på öppna geografiska data får uppmärksamhet. En AI-modell är aldrig bättre än datat den tränar på och Sverige är världsledande på att tillgängliggöra geografiska data av hög kvalitet”, säger William Lidberg.

 

Vertisà AB: Green Insulation
Rosario García-Gil

Vertisà erbjuder en vertikal odlingsmodul som är enkel i sin komplexitet. Den är enkel att tillverka och underhålla och genom det patenterade bevattningssystemet kan vattenåtgången minimeras. Vid utomhusbruk fungerar även modulen som ett isolerande lager på fasaden vilket kan minska behovet av energianvändningen i huset.

Förutom de tekniska kvalitéerna har stor vikt även lagt vid designen för att göra modulen enkel och attraktiv att använda. Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med arkitekter, stadsplanerare och byggföretag för att skapa en produkt som bidrar till att öka biodiversiteten och minska koldioxidutsläppen i städer och samtidigt skapa attraktiva byggnader.

”Att bli utvald till IVAs-100-listan är ett tecken på att vår produkt anses innovativ och relevant, och att erkännande ökar det självförtroende vi behöver för att fortsätta arbeta för att göra städer till en bättre plats att leva på. IVAs-100-listan ger också vårt företag synlighet och erbjuder möjligheten att gå med i evenemang som R2B-evenemanget där det är möjligt att träffa nya partners, investerare eller kunder”, säger Maria Rosario Garcia Gil

 

Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade personer ur IVAs breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

För frågor kontakta Per Andersson, pressansvarig IVA, 072-071 39 73

 

Här hittar du samtliga projket på IVA:s 100-lista 2023.

 

IVA:s 100-lista 2023

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå