Vinnarna av SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris 2023

Grattis Johanna Larsson och Nina Safavi som prisas för sin metod där växter används för att extrahera och och stabilisera föroreningar i miljön.

De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt. Det behövs nytänkande och innovationer inom inte minst jord- och skogsbruk. Därför satsar Sparbanken Skåne genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn och SLU Alnarp på att stimulera nya innovationer från forskare och studenter på SLU Alnarp.

– Årets Innovationspris uppvisar bredden på det kunskapsbyggande som äger rum vid SLU campus Alnarp. Vi gläds över att förstapriset nu delas ut till nya områden som tidigare inte stått längst upp på prispallen och hoppas det leder till ökad grad av innovation på hela campus, säger Christina Lunner Kolstrup, dekan vid LTV fakulteten vid SLU campus Alnarp.

I stenhård konkurrens med vetenskapligt vassa projektansökningar så har juryn i år sträckt sig ut i de systemförändrande projektparametrarna för att hitta en vinnare med stor potentiell samhällsnytta. Med prisets målsättning att stimulera innovation och entreprenörskap på hela Alnarp Campus så har extra tankekraft ägnats åt att väga de naturvetenskapliga innovationerna som ofta dominerar prispallen med innovationer från andra discipliner på campus.

Katarina Andrén, vd på Sparbanksstiftelsen Finn ser betydelsen av innovationspriset och dess påverkan på den akademiska kulture

Ett hållbart samhälle kräver förändring och alla måste vara med på resan. Det är därför extra roligt att priset i år delas ut till studenter som med banbrytande idéer presenterar hållbara vägar framåt, avslutar Katarina Andrén

Årets jury har bestått av Lennart Wikström, Tejarps Förlag, Magdalena Bergh, Lantmännen och Janne Rundqvist, entreprenör och ordförande i Svenska Foder.

Årets vinnare 2023

PHYTO-MATTER
Johanna Larsson och Nina Safavi, studenter på Mastersprogrammet i Landskapsarkitektur vid Institutionen för Landskapsarkitektur.
Att förstapriset nu tilldelas tävlande i studentkategorin är första gången under prisets nu fyraåriga historia.
Hörnstenen i Projektet Phyto-Matter bygger på Fytoremediering som med växters förmåga extraherar och och stabiliserar föroreningar i miljön. Genom att analysera den förorenade marken identifieras lämpliga växter som kan växa i miljön och absorbera gifterna från marken som alternativ till omfattande flytt av landmassor och höga saneringskostnader. Det vinnande projektet presenterar en utvecklad metod där växter inte bara sanerar marken utan även nyttjas som råmaterial till byggnadskomponenter för uppbyggnad av det kringliggande samhället. Hela processen paketeras i en regenerativ lösning som bygger starkare samhällen i miljöer som under längre tid varit utsatta för miljöstress från kringliggande utsläpp.

Juryns motivering
Årets vinnare har presenterat en visionär metod för att angripa ett mycket stort och vanligt förekommande miljöproblem i nästan alla delar av världen där det finns industriell aktivitet. Det vinnande förslaget tänker nytt, gränsöverskridande och presenterar med ett systemiskt angreppssätt en metod för att kombinera återställande av förstörd miljö med unika funktioner som inte bara ökar hållbarhet i miljö utan även socialt och ekonomiskt. Juryn understryker att förslagets gränsöverskridande förhållningssätt till problemet har varit en betydande faktor i framgången i tävlingen.
Kontakt: Johanna Larsson
+46 702-440154

 

Vinnarna av Tillväxtpriserna 2023

Fungal pellets for water treatment
Malin Hultberg, docent i Hortikultur vid institutionen för Biosystem och Teknik
Ett gränsöverskridande projekt som kopplar samman kunskap från svampodling, vattenrening och enzymer för att skapa en metod som med hjälp av pellets från matsvamp renar vatten med enkel och säker teknik till låg kostnad.

En modulär verktygslåda för genomeditering i växtförädling
Paul Vogel, Per Hofvander, Mariette Andersson, Niklas Olsson, Martin Friberg vid institutionen för Växtförädling.
Forskarna presenterar ett verktyg som möjliggör både en högre effektivitet och specifik design inom genomeditering med Crispr Cas 9 tekniken. Verktyget möjliggör inte bara att kunna bestämma var den genetiska variationen ska introduceras utan också hur den ska se ut efter introduktionen vilket i sin tur ger en helt ny kontroll av tekniken inom växtförädling.

Om SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris

Priset är öppet för alla idéer, men hållbarhetsaspekten i förslagen kommer vara central i bedömningen.
Den totala prissumman om 200 000 kronor fördelas på ett första pris om 100 000 kr och två tillväxtpriser om 50 000 kr vardera. Priser delas ut i både student och forskarkategorin.
https://www.slu.se/innovationspriset

Kontakt
Nicholas Jakobsson, SLU Holding, Alnarp
+46 (0)73 3 70 35 50

Katarina Andrén, vd Sparbanksstiftelsen Finn
+46 (0)70 5 47 52 00

Johanna Larsson och Nina Safavi prisas för sitt projekt Phycho-Matter.
Foto: Peter Timár Lönneborg

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå