Elin Röös prisas för sitt arbete om mat och klimat

Elin Röös, som forskar om hållbara livsmedelssystem vid SLU i Uppsala, har idag tagit emot Marie-Claire Cronstedts pris på 100 000 kronor. Hon belönas för sitt arbete kring hållbara livsmedel och matens klimat-och miljöpåverkan. Utmärkelsen delades ut under WWF:s höstmöte i Stockholm i närvaro av Kronprinsessan.

– Jag är glad och hedrad över priset. Det är väldigt roligt att min forskning kring maten uppmärksammas, eftersom den står för en stor del av mänsklighetens miljöpåverkan. Det är mycket bråttom och viktigt att vända de negativa trenderna, säger Elin Röös i ett pressmeddelande från WWF.

Elin Röös forskning handlar om hållbar matproduktion och konsumtion ur många olika vinklar. Det handlar t.ex. om att bedöma miljöpåverkan från olika livsmedel och produktionssystem och att beräkna miljöpåverkan från olika kostmönster.

Marie-Claire Cronstedts pris ska främja forskning och utbildning i Sverige inom ekologi, faunavård och hushållning med naturresurser.

Juryns motivering lyder: ”Elin Röös tilldelas MCC-priset 2023 för hennes banbrytande forskning och starka engagemang att sprida kunskap om matens miljö- och klimatpåverkan och för en hållbar användning av djur och natur.”

Priset delades ut för första gången 2020, och gick då till Ingvar Ekesbo, veterinär och professor emeritus vid SLU, för hans engagemang i djurskyddsfrågor. Året efter gick det till Mora Aronsson, SLU Artdatabanken, för hans djupa engagemang i svensk botanik och biotopskydd, liksom för hans folkbildande insatser för ökad kunskap om flora och naturvård. Bakom priset står Marie-Claire Cronstedts Stiftelse.

Text: SLU

SLU-forskaren Elin Röös vann Stiftelsen Marie-Claire Cronstedts pris. Från vänster, Gustaf Lind generalsekreterare för WWF, Elin Röös, och Leif Johansson, ordförande i WWFs förtroende råd.

Foto: WWF

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå