Nytt stort innovationsprogram ska öka takten i den gröna omställningen

Nyheten är hämtad i sin helhet från SLU.se.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) medverkar i det nya stora strategiska innovationsprogrammet SustainGov, som beviljas medel från Vinnova, Formas och Energimyndigheten inom utlysningen Impact Innovation. Programmet ska bidra till att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Offentlig sektor står inför stora utmaningar för att kunna ställa om till ett hållbart och hälsosamt samhälle. Genom forskning, samverkan, innovationsutveckling och kunskapsutbyte ska SustainGov hjälpa till att möjliggöra och skynda på den gröna omställningen. SLU bidrar med sin expertis inom hållbara livsmedelssystem, hållbar stadsutveckling, One Health, marina ekosystemfrågor, naturresursförvaltning och kunskap inom policy- och planeringsfrågor.

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel gläds över den nya satsningen:

– SustainGov är ett innovationsprogram som kopplar till SLU:s strategiska mål och fokusområden. Programmet har potential att uppnå effekter på systemnivå och samarbetet mellan offentliga aktörer är viktigt. SLU har stort kunnande och mycket expertis inom hållbar utveckling och jag ser att vi kommer kunna bidra med mycket den här innovationsplattformen.

SustainGov sätter fingret på den offentliga sektorns roll för samhällets hållbarhetsomställning, genom styrning, finansiering och arbetssätt. Målet är att genom systemperspektiv och nya lösningar angripa samhällsutmaningar på ett innovativt sätt som accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Fredrik Fernqvist vid Institutionen för människa och samhälle vid SLU har samordnat SLU:s del i ansökan:

– Det är väldigt glädjande att programmet beviljats medel och blir ett av fem nationella program. Det här är det första strategiska innovationsprogrammet som SLU är en del av. Inom programmet finns stora möjligheter till samverkan med offentlig sektor på alla nivåer, forskning och kunskapsutveckling och framför allt möjlighet att bidra till en positiv samhällsutveckling.

SustainGov samordnas av Mittuniversitetet, i samverkan med lärosäten, myndigheter och organisationer från norr till söder: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Södertörns högskola, Karlstad universitet, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Norrbottens Kommuner, Sundsvalls kommun, Tomelilla kommun, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Handelshögskolan i Stockholm, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Skellefteå Science City och Bron Innovation.

SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet. Ytterligare medel kommer att skjutas till i form av medfinansiering från medverkande aktörer. Därutöver tillkommer statliga medel i form av en insatsbudget i storleksordningen 125–150 miljoner per år, exklusive medfinansiering. Hela programperioden sträcker sig över tio år.

Bakom utlysningen Impact Innovation står Vinnova, Formas och Energimyndigheten, och totalt kommer fem strategiska innovationsprogram sjösätts under första kvartalet 2024. Innovationsprogrammen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer.

Vinnova beskriver Impact Innovation som Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet, som ska öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft.

Läs mer

SustainGov ska hjälpa offentlig sektor att göra rätt saker (pressmeddelande från Mittuniversitetet)

SustainGov – ett nytt sätt att driva förändringsarbete i offentlig sektor (SLU-nyhet dec 2023)

Mer om Impact Innovation och om de övriga innovationsprogrammen som blivit beviljade finns att läsa på: www.impactinnovation.se

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå