Så ökar vi Sveriges förmåga att omvandla forskningsresultat till innovationer

FUHS – Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige bjöd in intressenter och medinvesterare till ett frukostevent på KTH Innovation för att presentera holdingbolagens samlade impact samt kort redogöra för sex konkreta åtgärdsförslag som genom att nyttja redan befintliga strukturer, ökar Sveriges förmåga att omvandla forskningsresultat till innovationer som når marknaden.

Holdingbolagen har sedan 2004 medverkat till 722 bolag, 58% av dessa klassas som deeptech. Totalt har de genererat 112,5 miljarder i omsättning. Holdingbolagen är statliga bolag som ska investera i de allra tidigaste faserna, i de allra mest komplexa forskningsavknoppningarna.

Trots detta är kapitaltillskottet från staten endast 1 msek/år/ bolag samtidigt som lärosätena som förvaltade myndigheter saknar bemyndigande att tillskjuta kapital!

Läs mer om FUHS åtgärdsförslag https://lnkd.in/djV_U54D

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå