Networking breakfast and Short talk in Uppsala

Are you curious about knowledge and members in Green Innovation Park Uppsala?
Come join us at our networking breakfast!

Short talk
In swedish

AI som din medarbetare: Maximera Värdeskapandet i ditt yrkesliv med stora språkmodeller

Möt Fredrik Ejdepalm, med Expertis inom IT-Driven Förändring och en bakgrund som förändringsledare på Läkemedelsverket.

När vi talar om framtidens arbetsliv, är AI inte bara ett verktyg, utan snarare en medarbetare som kan komplettera och förstärka våra färdigheter! Stora språkmodeller (LLM) kan agera som konsulter, hjälpa till med beslutsfattande, förbättra kreativiteten och öka effektiviteten i uppgifter. Genom att integrera dessa AI-partners i vårt dagliga arbete kan vi kraftigt höja vårt värdeskapande, både på individuell nivå och som en del av ett större team.

Med en unik kombination av erfarenhet från både privat näringsliv och den offentliga sektorn, särskilt som förändringsledare på Läkemedelsverket, har Fredrik Ejdepalm fördjupat sig i hur teknologi kan driva omvandling och innovation. Nu, som student inom datavetenskap och filosofi, utforskar han gränssnittet mellan teknologi, mänskligt tänkande och samhällets framtid.


När:
Fredag, 27 oktober kl. 08.30
Var: Green Innovation Park Uppsala

 

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is only a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway