RESORBABLE DEVICES – ETT SJÄLVUPPLÖSANDE IMPLANTAT FÖR EFFEKTIVARE KIRURGI

Det var under sin forskarutbildning på SLU i ämnet kirurgi som Odd Höglund genomförde den första utvecklingen och de initiala testerna av ett självupplösande implantat i form av en självlåsande loop. Konceptet för LigaTie® var fött, liksom grunden till företaget Resorbable Devices. Redan under den första veckan som forskare kontaktade Odd SLU Holding för rådgivning kring patentfrågor.

Odd Höglund tog sin veterinärexamen från SLU 1995. Efter det arbetade han kliniskt i den privata sektorn med små- och sällskapsdjur, innan han 2007 sökte sig tillbaka till akademin för att påbörja en forskarutbildning i ämnet kirurgi. Halva avhandlingen handlade om den första utvecklingen och initiala tester av LigaTie®, ett implantat i form av en självlåsande loop. Materialet är resorberbart, det vill säga att den med tiden upplöses av sig själv och tas om hand av vävnaden.

– Jag hade med mig idén för det här projektet in i mitt doktorandprojekt, och min huvudhandledare, professor Anne-Sofie Lagerstedt, var modig nog att säga ja till det här delprojektet, berättar Odd.

En unik tillämpning av resorberbara material
Det som var unikt med forskningsresultaten för LigaTie® var tillämpningen. I vissa situationer kan en självlåsande loop förenkla det kirurgiska ingreppet och något liknande i resorberbart material hade inte utvecklats tidigare. Förhoppningen är att metoden leder till minskad traumatisering av vävnad under en operation vilket innebär mindre smärta för patienten efter ett ingrepp.

Allt utvecklingsarbete inom kirurgin strävar mot att erbjuda snabbare, enklare och säkrare kirurgi med mindre risk för komplikationer och kortare tid för återhämtning. Det är missionen för Resorbable Devices AB och de resorberbara implantaten.

Forskningsområdet resorberbara polymerer är ett område där Odd samarbetar med forskare från både Uppsala Universitet och KTH i Stockholm. Dessutom samverkar Odd med medicinteknisk industri i både Uppsala och USA. De produkter som är under utveckling just nu är tänkta att användas inom kirurgi, urologi och ortopedi, både veterinärt och längre fram för människa.

Resorbable Devices tilldelades Bona Postulata priset 2018
Det är en spännande tid för Resorbable Devices AB just nu. I år blev företaget tilldelat Bona Postulata priset, ett lokalt näringslivspris i Uppsala Län som tilldelas företag som uppvisar stor tillväxtpotential. Att göra skillnad för den kliniska verksamheten har alltid varit Odds drivkraft.

Min drivkraft finns på flera nivåer. Min kliniska bakgrund gör att potentiellt förbättrade vårdprocesser är en viktig drivkraft. Man gör skillnad för den kliniska verksamheten när en nyutvecklad behandling görs kommersiellt tillgänglig, först då kan en klinisk vardag förändras. Kommersialiseringsprocessen är alltså en viktig drivkraft, berättar Odd.

Värdet av SLU Holding som en kompletterande kompetens
Odd tog tidigt kontakt med SLU Holding. Faktiskt redan under sin första vecka som doktorand för att ta reda på mer om hur patent fungerar. För att skydda en innovation behöver patentansökan göras innan eller samtidigt som forskaren på något sätt publicerar sin forskning.

Tillsammans åkte vi till ett antal patentbyråer och diskuterade hur en patentansökan borde utformas – det var väldigt intressant och lärorikt. Idag har vi publicerat flera patent som har med det här forskningsprojektet att göra, berättar Odd.

SLU Holding såg tidigt potentialen i Resonable Devices och valde att investera i bolaget i december 2017.

Affärsidén och produkten LigaTie, teamets kompetens och målmedvetenhet gjorde oss övertygade om bolagets framtida potential. Resorbable Devices AB uppvisar alla tecken på ett framgångsrikt företag. Därför valde SLU Holding att investera, säger Urban Eriksson, VD, SLU Holding.

Den genomlysning som ett företag genomgår när man söker finansiering är värdefull.

Den granskning som företaget utsätts för vid en investering, i det här fallet av SLU Holding, är mycket nyttig. Du som entreprenör måste veta vart du vill, och kunna motivera varför företaget ska ta det steget, avslutar Odd.

Odds 3 tips till dig som vill ta forskning till marknad
Det bästa beviset på att forskning kommer till nytta, är när resultaten utmynnar i en ny lösning av ett problem och görs tillgänglig för andra. Här följer några tips till dig som vill ta din forskning till marknaden.

1. Forskning och kommersialisering ska samverka
Själva resan som en kommersialisering innebär är väldigt intressant och lärorik, och den erbjuder nya dimensioner av din forskning. Bejaka hela innovationsprocessen och var delaktig i den!

2. Få en förståelse för marknadens behov
Vem är kunden? Vilka är deras behov? När, var, hur ska du nå kunden? Det kan låta självklart, men det är märkligt hur många innovationer i vår omgivning som ursprungligen var avsedda för något annat.

3. Fundera på vägen till marknaden
Hur ser du till att få ut något konkret av din forskning till marknaden – hur ser vägen till kommersialisering ut? Man behöver, och ska inte, göra allt själv. Vem är din drömpartner? Vem är din nästa investerare?

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is only a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway