Bisysslor vid SLU

Informationen är hämtad från SLU:s hemsida.
SLU har enkla och generösa regler för bisysslor. Grundregeln är att bisysslor är tillåtna. De regler vi har kommer ur svensk lag, med ett lokalt tillägg som handlar om veterinärer.
Bisysslor ska registreras om medarbetaren eller chefen tror att det behöver bedömas om bisysslan är lämplig utifrån de regler som finns i vår riktlinje. Det är personalavdelningen ansvarar för reglerna kring bisysslor.

Reglerna som gäller alla anställda ser ut så här i korthet:

  • Du får inte konkurrera med SLU:s verksamhet.
  • Du får inte ha en bisyssla som hindrar dig från att utföra ditt arbete, eller som innebär att ditt arbete blir lidande.
  • Du får inte riskera SLU:s anseende, och inte göra något som kan påverka allmänhetens förtroende för SLU.
  • En veterinär anställd vid SLU får inte bedriva eller delta i annan klinisk veterinär verksamhet i Uppsala, Stockholms eller Västmanlands län.

En bisyssla är ett arbete eller en verksamhet en medarbetare driver vid sidan av sin anställning.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå