Forskare och entreprenör i starkt samarbete

Som forskare vill Anders Kiessling, professor i Akvakultur vid SLU påverka och bidra med lösningar på utmaningar som vi står inför. Att få igång uthållig matproduktion i ett kretslopp där olösta problem inte lämnas vidare till nästa generation står överst på hans lista. Att odla fisk i ett slutet kretslopp ihop med driftiga entreprenörer är han redan igång med. Ett arbete där SLU Holding medverkar för att möjliggöra bolagets första pilotanläggning.

Intresset för akvakultur har tagit SLU-forskaren Anders Kiessling jorden runt många gånger om. Han har jobbat i Kanada, Vietnam, Norge och i många andra länder. Ofta ihop med forskare med samma intresse. Att det blev fiskar som hamnade i hans forskningsfokus säger han är en slump. Men när väl intresset var väckt tycker han att fiskar är ett otroligt fascinerande djur. Hans intresse för tillämpningen av forskning är något som han tidigt mötte i sin egen forskning. Inte minst på de utländska universitet där han arbetat. Och på SLU där det är en viktig del.

– Tillämpningen är viktig i all forskning. Vi forskare har kunskap och jag tycker det är viktigt att den kompetensen kommer till nytta. I mitt fall produktion av mat. Att utveckla och testa nya idéer för uthållig matproduktion är viktigt. Vi kan inte lämna problem till andra att lösa utan behöver själva hitta sätt att producera mat hållbart, säger Anders.

Utmaningarna och det som är fokus i hans arbete och forskning är att hitta lösningar där maten produceras i slutna kretsloppssystem och lågvärdiga näringsämnen tas tillvara och förs tillbaka in i systemet.

Slutet kretslopp möjligt med ny fiskodlingsteknik

Med fisk i fokus handlar det som Anders ser det till stor del om foder. Tillsammans med drivna entreprenörer och med stöd från SLU Holding pågår arbetet att starta en pilotanläggning för att testa en helt ny fiskodlingsteknik. Det handlar bland annat om en för svensk del ganska okänd fisk och ett nytt foder. Allt i ett slutet kretslopp. Målet är att erbjuda god matfisk till restauranger och storkök. Den nya fiskodlingstekniken har fått namnet Bio-RAS. Fisken heter Tilapia och är en välkänd och god matfisk i många delar av världen. Fisken lever i ett eget ekosystem som i mycket påminner om miljön i en sjö tillsammans med mikrober, små kräftdjur, mikroalger och bakterier. Och liksom musslan har den förmåga att filtrera näringen.

– Vår förhoppning är att kunna bevisa att det går att producera miljövänliga produkter och att det är möjligt att göra det på en smart sätt i ett slutet kretslopp. Vi hoppas och tror att odla fisk på det här sättet kan vara något som framtidens jordbrukare kan jobba med som ett komplement på sina gårdar. Sett på fem års sikt från nu så tror jag att det är fullt möjligt. Dessutom har tekniken stor potential internationellt, berättar Anders.

Anders Kiessling. Foto: Linn Bergbrant.

Viktigt ta forskning vidare från skrivbord till verkligheten

Även om Anders beskriver sig själv som en entreprenör i själen har han valt att samarbeta med en ung, drivkraftig entreprenör för att ta sin forskning vidare.

– Jag är nyfiken och det är stimulerande att se hur innovationsarbetet går till, att ta forskning från ett skrivbord till verkligheten. Jag är tränad att motivera mina beslut och ser mig som en co-driver i det här jobbet. Jag tror kanske inte heller att forskare är de bästa entreprenörerna. Jag vill fortsätta som forskare och behålla kontakten med forskarvärlden fullt ut.

För Mattias Djurstedt, entreprenör och vd för Nära och Naturlig är samarbetet med Anders stimulerande och lärorikt. Bådas entreprenörsanda menar han gör det extra lätt att samarbeta.

– Jag är verkligen stolt över samarbetet med Anders. Han är en bra rådgivare och för mig är det en stor förmån att få arbeta tillsammans och lära av experter i vårt samhälle. Anders kunskap och min drivkraft gör oss till ett bra team. Tillsammans tar vi projektet vidare. Min förhoppning är att vi ska etablera en helt ny hållbar fiskodlingsteknik som är bättre miljömässigt, ger bättre fiskhälsa och en mer smakrik fisk i kombination med minskad foderproduktion. Dessutom mer ekonomisk, säger Mattias Djurstedt.

SLU Holding värdefull katalysator

Samarbete med SLU Holding är också viktigt för Anders som han beskriver som ett stödsystem där man kan testa idéer och komma igång. Lite som en katalysator som förstår hans roll som forskare och kan ge råd och hjälp att ta idén vidare. Fiskodlingsprojektet har bland annat finansierats genom SLU Holding med valideringsmedel från Vinnova.

– Det är enkelt att ha kontakt med SLU Holding och jag känner att det finns kunskap och förståelse för mig som forskare och mina intressen. Att dessutom få ekonomisk hjälp att komma igång och testa våra idéer i en pilotanläggning gör det möjligt för mig att förverkliga min ambition och mitt intresse att ta forskning vidare och göra nytta, säger Anders Kiessling, professor Akvakultur SLU.

Läs mer om Nära och Naturlig och den nya fiskodlingstekniken.

Läs mer om Anders Kiessling och hans forskning.

Så söker du Valideringsmedel för att testa möjligheten att nyttiggöra forskning.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå