BÄTTRE DJURVÄLFÄRD MED NY DIGITAL MÄTTEKNIK

Att fokus ligger på att utveckla digitala verktyg är ingen slump. Dels ligger tekniken i tiden, dels disputerade de båda forskarna Marie Rhodin, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) och Elin Hernlund, forskare och Klinikveterinär vid Universitetssjukhuset; Hästkliniken, under samma era som tekniken att mäta och analysera rörelsemönster började bli intressant för klinisk användning.

Avancerad mätteknik avslöjar hälta hos häst

Under hösten har en mobilapp baserad på deras forskning och teknikutveckling testats och utvärderats. Med hjälp av appen, som utför avancerad analys av videofilm, kan djurägare själva filma sina djur för att upptäcka och mäta hälta hos hästen. Det digitala mätverktyget finns även i en version som riktar sig till specialiserade veterinärer som arbetar inom området.

– Det är fantastiskt att kunna göra tekniken tillgänglig och erbjuda ett evidensbaserat verktyg och avancerade mätmetoder till låg kostnad. Vår drivkraft är ett stort och starkt djurintresse inte minst för hästar. Att se vilken stor potential vår forskning har gör det omöjligt att inte ta den vidare och kommersialisera. Hälta är ett stort problem när det gäller djurhälsa som också innebär enorma kostnader. Vi vill att djurägarna tidigt ska upptäcka om hästen är halt. Vi bidrar till utvecklingen av en ny teknik, som kan vara praktiskt tillämpbar och hjälpa hästägare och därmed når vi ut med vår kunskap till andra, säger Marie.

Stora likheter mellan forskning och företagande

För både Elin och Marie är skillnaden varken stor eller dramatisk när det gäller företagande vs forskning. Tvärtom. Att driva ett forskningsprojekt har många likheter med arbetet i ett företag som de ser det. Det handlar om att sätta tidsramar och hålla sig till dem. Att leverera resultat. Som forskare handlar det också om att vara kreativ, lyckas med problemformuleringar och hitta lösningar. En roll som Marie och Elin tycker i stora drag stämmer med en entreprenörs roll och uppgift.

Bygg starka team med olika kompetenser

Även om likheterna är många behöver man hjälp och inspiration utifrån för att ta en idé och en teknik vidare. Inte minst behöver man bygga ett starkt team. Det innebär inte mer av samma utan att få igång samarbeten med personer som har andra kompetenser än vad man själv har. Med våra projekt arbetar vi i gränslandet mellan biologi och datavetenskap i ett starkt team ihop med Axel Nyström, en driftig entreprenör med samma idéer som vi och med den kunskap som behövs, bland annat maskininlärning, ett ämne som han arbetat med sedan han disputerade i Oxford, säger Elin.

En annan faktor som betyder mycket för Marie och Elin är samarbetet med SLU Holding.

SLU Holding ger värdefull trygghet

– För oss är forskningen nummer ett. Entreprenörskapet är också viktigt och tillsammans med SLU Holding har vi kunnat reda ut rollerna lite mer. Det är viktigt att vi utifrån våra forskningsresultat får hjälp att förstå hur behovet och intresset i samhället ser ut för de produkter vi kan utveckla. Möjligheten att bolla idéer, diskutera vad som är samhällsnyttigt, vilken feedback vi som forskare och entreprenörer kan få är andra exempel på frågor som vi diskuterat tillsammans liksom juridiska frågor och de viktiga frågorna om patent.

För Marie och Elin är samarbetet med SLU Holding också en viktig signal gentemot omvärlden som ger de båda forskarna trygghet i arbetet.

Stort djurintresse drivkraften

– Vi är ovana att agera i gränslandet mellan forskning och företagande. Vår drivkraft är forskningen och vårt stora djurintresse och vårt alldeles speciella intresse för hästar. Eftersom vi båda varit hästägare förstår vi problematiken. Nu kan vi bidra med vår kunskap. För oss är det en skyldighet att bidra. Vi har kunskap och en position som gör det möjligt. Vi inspireras också enormt mycket av våra studenter och doktorander. Vi älskar helt enkelt hästar och vill bidra, säger Marie.

Och att bidra är målsättning de kommande åren.

Världsledande om fem år

Ja, om fem år ska vi inte bara vara världsledande inom vårt forskningsfält. Vi vill också ha fler samarbeten igång med företagspartners där vi kan validera fler produkter inom vårt fält som ska nå marknaden. Det är viktigt att produkterna har tillräcklig kvalitet och noggrannhet. Forskning och teknik som krävs för att utveckla fler spin offs och hitta kommersiella samarbeten har vi redan på plats. Vi ska erbjuda fler digitala verktyg och vår teknik ska vara världsledande när det gäller mobilappar inom vårt område, säger Marie Rhodin, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) och Elin Hernlund, forskare och Klinikveterinär vid Universitetssjukhuset; Hästkliniken.

Läs mer om Elin Hernlund och Marie Rhodin och deras forskning.

Läs mer om SLU Holding och Sleip AI:s samarbeten.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå