”Drivkraften är att förstå och utveckla något till nytta för världen och framtiden”

Shaojun Xiongs innovativa forskargrupp vid SLU Umeå är mångfaldigt prisbelönade. Fokus är på att driva forskningsområdet framåt och samtidigt hitta lösningar så att kunskapen kommer till användning.

Forskningsprojektet ”Hållbar svampodling till dubbla produkter – livsmedel och biobränsle” som förutom Shaojun Xiong drivs av Carlos Matín, Feng Chen och Lars Atterhem har fått mycket uppmärksamhet. Möt Shaojun Xiong i en kort intervju.

Kan du kort beskriva ert arbete – och fördelarna med att odla svamp på trä?

– Att använda lokala resurser för att producera mat och bränsle är bra för att minska koldioxidutsläppen och bidra till utvecklingen av bioekonomin. Vår lösning är att använda lokala skogsrester, idag nästan helt utan värde, för att odla matsvamp som är rik på protein och potentiellt också kan användas till biomedicinsk produktion. De odlade matsvamparna kommer att vara vitrötasvampar som har en förmåga att bryta ner lignin och frigöra cellulosa i träet (svampsubstrat). Den frigjorda cellulosan blir en råvara som kan processas till bioetanol, transportbränsle.

Hur kom du på idén att odla svamp på trä?

– Jag har arbetat som forskare inom utveckling av biobränslen. 2012-2013 deltog jag i ett projekt där jag utvärderade processer som omvandlar kasserad biomassa till bioetanolbränsle. Det var där och då jag insåg att de termokemiska förbehandlingsprocesserna för att bryta ner lignin utgjorde ungefär en tredjedel av den totala kostnaden av att producera etanol. Förbehandlingsprocessen är också energi- och kemikalieintensiv och har miljömässiga konsekvenser. Vi började därför leta efter biologiska lösningar. Lyckligtvis fick fram vi något.

Förändras svampens smak när den odlas på trä?

– Den mest framgångsrika svampen i vårt koncept är faktiskt shiitake. Shiitake växer på trä i naturen. Smaken ska vara naturlig, eftersom vi endast använder naturligt trä, utan några kemikalier.

Att odla svamp på detta sätt visade sig också ge bra material för framställning av etanol. Kan du kort berätta vilka fördelar du har upptäckt.

– Som nämnts ovan, att använda svamp för att bryta ner ligninet i träet, sparar in mer än 30 procent av den totala produktionskostnaden i framställning av bioetanol. Dessutom behöver du inte tänka på att rena bort miljöfarliga kemikalier efter förbehandlingen. Till på köpet är svamp ett näringsrikt livsmedel och en värdefull proteinkälla.

Du och din forskargrupp var de första som belönades med Sparbanksstiftelsen Norrlands och SLU:s innovationspris. Vad betyder det för er att få det här priset?

– Vi blev givetvis glada, definitivt. Det är ett erkännande av vårt arbete från samhället. Stort tack till SLU Holding, utan deras intresse för ett par år sedan hade vi inte nått så här långt.

Hur ser det ut den närmaste framtiden? Vilka utmaningar står du inför?

– Mycket att göra, som att validera lösningar för uppskalning. En stor del av arbetet består av att söka finansiering, åtminstone för laboratoriekostnaderna.

Om du ser några år framåt – hur hoppas du att projektet har utvecklats?

– Det beror på finansiering…. tack vare erkännandet först av SLU Holding, och nu av Sparbanksstiftelsen Norrland med flera, ser jag en ljusglimt i framtiden. Jag är mycket tacksam för SLU Holdings stöd.

Vad är drivkraften i din forskning? Vad inspirerar dig?

– Jag tror att det är samma sak för alla forskare: Förståelse och att utveckla något till nytta för världen och framtiden.

Vad är ditt råd till forskarkollegor som liksom du vill ta sin forskning vidare och bidra till samhället?

– Arbeta hårdare, arbeta smartare, kommunicera mer med samhället och be om hjälp från experter när det behövs, men glöm inte att kyssa dina nära och kära.

Avslutningsvis – om fem år – hur hoppas du att projektet har utvecklats?

– Om vi ​​har tur så att allt fungerar som vi har planerat, bör en demonstrationsanläggning vara igång om 3 -5 år. Min dröm är att det kommer att bli en start på ett nytt bioraffinaderikoncept:

Lokala skogsrester -> odling av matsvamp som mat och biomedicin; förbrukade substrat och sidoströmmar -> biobränslen.

 

Möt Shaojun Xiong i en kort video där han berättar om gruppens arbete och sina förväntningar.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå