Ny metod skapar pellets av hög kvalitet med minskad energiförbrukning

Vid SLU i Umeå har en grupp forskare utvecklat ett nytt sätt att tillföra ånga vid tillverkning av bränslepellets. Det handlar om en ny patenterad metod som radikalt minskar energiförbrukningen vid pelletering med bibehållen kvalitet på den färdiga produkten.

Vid tillverkning av pellets från torrefierade material är fukthalten i materialet en helt avgörande parameter för att styra processen och produktkvaliteten. Men att tillsätta rätt mängd fukt vid rätt tillfälle i tillverkningsprocessen är inte så enkelt. Ett problem som Magnus Rudolfsson, forskare vid SLU i Umeå tillsammans med en grupp forskare hittat en lösning på och som man utvecklat vidare till en ny patenterad metod.

Fukt senare i processen

– Den teknik man använder i dag innebär att fukt i form av ånga tillsätts i mixerskruven som finns uppströms pelletspressen. Med vår metod tillsätter man ångan senare i processen, precis vid pressningen. En teknik som löser flera problem man brottas med idag – exempelvis att materialet tar åt sig fukt och blir kladdigt innan det når pressen, att vattnet avdunstar på vägen fram till pressen eller att andra problem kan uppstå på grund av den värme friktionen vid pressningen ger upphov till. När man tillsätter fukt senare i processen kan man också styra och kalibrera tillverkningsprocessen på ett helt annat sätt. Och dessutom innebär metoden radikalt minskad energiåtgång, säger Magnus Rudolfsson, forskare vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU i Umeå.

Forskargruppen vid SLU i Umeå som Magnus ingår i består också av Torbjörn Lestander, Sylvia Larsson och Mikael Thyrel. Gruppen arbetar tillsammans i flera gemensamma projekt. Att lösa problem i samband med pelletering är egentligen inte forskargruppens huvudfokus. Men efter att ha testat sin idé i liten skala med goda resultat tog man nästa steg och testade i större skala. Ett beslut som visade sig vara rätt.

– Vi upprepade våra tester i full skala med en press i en pelletsfabrik och resultatet från våra stegvisa pilotförsök verifierades. Jämfört med att som idag tillsätta ångan i mixerskruven visade det sig att vår metod att tillsätta ånga så nära pressningstillfället som möjligt gav bättre effekt. Energiförbrukningen sänktes radikalt när bara en tredjedel så mycket ånga behövdes. Dessutom fick vi en bonuseffekt – pressen gick mjukare och jämnare vilket tyder på minskat slitage, berättar Magnus

Stor potential med ny metod

Den nya metoden som gör det möjligt att tillsätta fukt senare i produktionsprocessen har stor potential.

– Tekniken som krävs kan enkelt sättas in i befintlig utrustning utan några stora ingrepp. Räknar man på investeringen kan man konstatera att den ger snabb återbetalning. Tekniken i sig skapar dessutom nya intressanta framtidsmöjligheter eftersom den även kan användas vid ”pre-processing” för att via utrustningen tillsätta annat än ånga som förberedelse av materialet inför nästa steg, säger Magnus.

Forskning som gör nytta

Att det så snabbt går att omsätta forskarnas metod i näringslivet är ingen slump. Historiskt sett har industrin en stark närvaro i forskningen vid SLU. Både som en naturlig koppling till näringslivet och som extern finansiär.

– Vi sneglar ofta mot industrin och de behov man har i vår forskning. Vi för diskussioner och försöker att snappa upp problem där vi kanske kan bidra med lösningar. Att bidra till lösningar genom vår forskning är en viktig drivkraft för oss på samma sätt som arbetet med den förutsättningslösa forskningen.

SLU Holding är en annan aktör som Magnus och hans team ser som en förutsättning för att snabbare kunna ta sin forskning vidare och göra nytta i samhället.

– Utan samarbetet med SLU Holding och det stöd vi har hade vi antagligen inte gått vidare och patenterat vår lösning. Det är arbetskrävande process och för oss är det svårt att hitta den tiden och få plats med det i vår projektstyrda och externfinansierade forskning.

Support i närheten

Tipset från Magnus och hans kollegor till andra forskare som vill ta sin idé vidare är att göra detsamma.

– Ta kontakt med SLU Holding. De finns bara ”några rum bort”. När de gör bedömningen att du har en bra idé får du hjälp. Det är egentligen helt fantastiskt och definitivt något jag aldrig varit med om tidigare. Hur framtiden ser ut vet vi inte men diskussioner pågår på många plan både inom akademin och med industrin, säger Magnus Rudolfsson, forskare vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU i Umeå.

Vill du diskutera hur du kan nyttiggöra en idé eller forskningsprojekt kontakta någon av SLU Holdings medarbetare.ågon av SLU Holdings medarbetare.

Läs mer om Magnus Rudolfsson och hans kollegor.

Forskarna bakom den nya metoden att producera pellets. Fr.v. Torbjörn Lestander, Magnus Rudolfsson och Mikael Thyrel. I teamet ingår även Sylvia Larsson. Foto: Andreas Palmér.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå