Olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion

Annie Drottberger är en driftig doktorand och lärare som brinner extra för att forskning kommer till användning. På institutionen för Biosystem och teknologi vid SLU i Alnarp, forskar hon på hur företagare inom trädgårdsnäringen med fokus på grönsaksodling tar till sig kunskap och innovationer. Långsiktigt handlar det om att tillsammans arbeta med olika lösningar för en hållbar livsmedelsproduktion.

– För mig är det väldigt viktigt att forskningen kommer företagarna till nytta. Jag har lång erfarenhet av att ha arbetat nära företagare i att utveckla sin verksamhet och se möjligheter. Hållbarhetsfrågorna har alltid legat mig väldigt nära. Det handlar bland annat om att skapa en ökad förståelse för olika produktionssystem, se vilka nya tekniker som kommer, att belysa varför en viss utveckling sker och visa på att det finns olika lösningar, berättar Annie

Hon är uppvuxen i Hjärup, precis utanför Alnarp och blev klar 2006 med sin magisterexamen inom hortonomprogrammet och kandidatexamen i företagsekonomi.

– Jag har alltid gillat mat och haft intresse för matproduktion. Under utbildningen blev det väldigt intressant när företagsekonomin kom in och man kunde lyfta blicken och se hela livsmedelssystem, jordbrukspolitiken, marknaden, miljöeffekter osv.  För mig har det alltid varit kul att titta på människan och koppla det till det bredare perspektivet.

Efter sin examen började hon arbeta på länsstyrelsen i Jämtland med företagsstöd till lantbruket och landsbygdsutveckling. Därefter blev det ungefär 12 år på LRF, först med fokus på trädgårdsnäringen och senare med företagsutveckling för att bidra till en ökad skånsk livsmedelsproduktion.

– Det var 2018 som jag hittade min nuvarande doktorandtjänst på Alnarp och bestämde mig för att fördjupa och utveckla min kunskap mer inom trädgårdsvetenskap. Nu i min forskning handlar det mycket om upptagandet av kunskap och tekniska innovationer inom trädgårdsodlingen. Jag har i min första studie tittat på odling av bladgrönsaker i tre olika system; frilandsodling, växthusodling och vertikal odling.

Utvecklingen av olika system

I alla tre systemen har man tagit till sig ny teknik på olika sätt. Inom växthus- och vertikalodling går det att hitta LED-belysning och AI medan i frilandsodling hittar man teknik där GPS används. Annie berättar att det nu sker en stor utveckling inom bland annat vertikalodling där man odlar direkt ute i butikerna.

– Vi studerar nu ett företag som heter Swegreen som har växthus inuti ICA Maxi butiker i bl.a. Stockholm och Linköping. Växthusen ligger bakom glas i frukt och grönt avdelningen. Företaget säljer utrustningen till butiken, utbildar personalen att kunna exempelvis så sin egen rosmarin för att sedan lägga i påsar och ställa ut i butiken. Det mesta sköts automatiskt på distans där man styr via molntjänster.

Att odla i butik är ett sätt att undvika problem med logistik och ger möjlighet för konsumenten att se var produkten kommer ifrån.

Avgörande för kunskap och innovation

För att kunskap och innovationer ska komma till godo för företagen anser Annie att det är viktigt med en nära dialog mellan universitet, myndigheter och företag.

– Det kan handla om att driva projekt i samverkan med företagen där man kan ha workshops, seminarier och studieresor. Se till att rådgivningen fungerar och att företagen känner ett stöd från samhället genom att kommuner satsar på att köpa in svenska produkter.

Annie berättar att hon upplever att det finns mycket kunskap bland de företag hon träffat. Utmaningen för vissa företag ligger i att ha kompetensen att hantera den nya tekniken eller att få den att fungera med befintlig teknik. Det handlar också om att kunna och våga ta kostnader och risker.

– Generellt sett har de större företagen bättre förutsättningar att investera i ny teknik. Andra företag väljer att hellre satsa på nya grödor eller en mer hantverksmässig produktion där de ser ett värde i att ha många anställda.

Spå in i framtiden

Om Annie får spå in i framtiden tror hon att det kommer bli en ökad produktion av grönsaker som kommer bli en del av proteinskiftet.

– Jag tror på mer teknik i de olika systemen, särskilt inom inomhusodlingar då vi kommer behöva kunna odla mer i städer eller andra ställen. Det extrema vädret vi ser är en orsak. Vi kommer se vertikalodlingar i containrar eller växthus på tak. Tekniken kommer vara en viktig del för att bli mer effektiv för att få en ökad produktion. Lika väsentligt är det med att ha olika odlingssystem och att alla får rätt förutsättningar att utvecklas, förklarar Annie.

Länk till kunskap och erfarenhet

Nästa steg för Annie är att bli klar med sin avhandling och disputera i år. Genom sin undervisningstjänst ser hon sig själv som en framtida länk i att förmedla sina kunskaper och erfarenheter när hon utbildar framtida trädgårdsingenjörer och hortonomer. Vad gäller framtida forskning är politiken ett område som lockar.

– Jag tycker att det hade varit intressant att kunna driva forskning där man känner att man kan påverka beslutsfattare, kanske få fram en lag som gör att man kan underlätta för företagen. För det handlar om att vi satsar på rätt spår för att ha en bra livsmedelsproduktion för framtida generationer.

 

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå