Sociala tjänstehundar spelar viktig roll för fysisk och psykisk hälsa

Lena Lidfors är professor i etologi, vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Skara. De senaste åren har hon intresserat sig också för interaktionen mellan djur och människa, vilket resulterade i en rapport om sociala tjänstehundar inom skola, vård och omsorg.

– Jag är väldigt stolt över rapporten “Sociala tjänstehundar – användning, lagstiftning och djurvälfärd i mötet mellan hund och människa” som gavs ut av plattformen SLU Future One Health. Det är tydligen den mest nedladdade och lästa rapporten, berättar Lena Lidfors.

Lena tror att det beror på att det finns ett stort intresse generellt för hundar i samhället.

– Sedan är folk lite fascinerad av just hur hundar kan hjälpa människor. Man såg under pandemin hur många som skaffade hund.

När Lena anordnade en konferens om ”Green Care” 2016 i Skara träffade hon Sara Karlberg som har byggt upp Svenska Terapihundskolan.

– Sara och jag har samarbetat sedan dess. Hon har väldig stor kompetens när det gäller att utbilda hundförare och lämplighetstesta hundar som ska jobba som sociala tjänstehundar.

Projekt om skolhundar

I Lenas senaste projekt om skolhundar finns Sara med. Agria och Svenska Kennelklubben är finansiärer. Syftet med projektet är att titta på hur skolhundar kan hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro att komma tillbaka till skolan och uppnå inlärningsmålen. I projektet deltar även Maria Andersson som arbetat som skolchef. Projektet startades 2022 och pågår fram till 2024.

– Det har varit en ökande frekvens av de man kallar för hemmasittare. Det är barn som helt har slutat att gå i skolan. Genom att ta hjälp av hundteam som kommer hem till eleverna, får upp dem ur sängen och utomhus, lockar man successivt tillbaka dem till skolan.

Lena anser att alla typer av utslagningar av unga personer är rätt dyrt för samhället. Genom att lyckas få elever att slutföra sin skolgång ökar deras chanser att få ett arbete. Det kan bli en vinst för både samhället och individen, men det behövs mer forskning om detta. I projektet deltar därför Inna Feldman som är docent i hälsoekonomi på Uppsala universitet.

Det finns ett stort intresse för att använda skolhundar men med det kommer också utmaningar och problem.

– Vi har haft fyra skolor som använt skolhund och nu kör vi igång med fem nya skolor under våren och till hösten blir det ytterligare fler skolor. Det som har varit en utmaning är att det finns brist på hundteam i vissa kommuner där man visat intresse för att ha skolhund i skolan. I det projekt jag har nu är vi väldigt noga med att det är enbart enskilda elever som får träffa hunden. Eleven och hunden får vistas i ett individuellt rum i anslutning till en ytterdörr, berättar Lena.

Vikten av utbildningar och riktlinjer

Lena berättar att det är oerhört viktigt att hunden och hundföraren är utbildade. En av de saker man får lära sig är att alltid göra en riskbedömning när man ska in i en ny miljö vare sig det är skola eller äldreboende. Sedan bestämmer man var hunden får vistas och inte vistas.

– Idag finns det inga riktlinjer för vad utbildningen ska innehålla och krav på tillstånd för den sociala tjänstehunden.

Lena förklarar också att det saknas riktlinjer från myndigheter för vilka krav som ska ställas på blivande eller färdigutbildade hundteam.

– Det behövs ett tydligare ansvar på nationell nivå då det är en helt ny sektor att använda djur men också natur och gårdar för att hjälpa människor som har olika behov.

Det finns många länder såsom England, Nederländerna, Japan, Sydkorea och USA, som har gjort mer inom det här området, berättar Lena.

– I Norge har tre departement gått ihop och sagt att vi ska satsa på och utveckla riktlinjer för hur vi kan ta hjälp av djur och natur på ex. privata gårdar för att hjälpa människor.

Att de nationella satsningarna i Sverige inte finns tror Lena beror på att det inte är ett prioriterat område i Sverige och på att regionerna får frihet att satsa på vad de vill, vilket skapar en spretighet.

Hundens roll för vår hälsa

Lena är hoppfull om framtiden och ser att acceptansen för hundar och den betydelse de har för många ökar.

– Det tror jag inte kommer att minska och särskilt när det kommer forskning som visar på att hunden spelar en viktig roll för fysisk och psykisk hälsa. Allt ifrån att vi rör oss mer, till att vi känner oss mindre ensamma till att vi blir lugnare och överlever längre.

Närmast väntar ett seminarium som anordnas av SLU Holding som kommer handla om vilken nytta sociala tjänstehundar kan göra i samhället.

– Vi hoppas bland annat att seminariet ska resultera i en digital lathund för upphandling av sociala tjänstehundar då det saknas en sådan idag.

Drömmen framåt för Lena är att skolhundsprojektet får ringar på vattnet och att det blir en uppföljande studie och forskning. Här hoppas hon få in en doktorand inom området.

 – Jag skulle också gärna vilja utvärdera med forskning vad som händer när man använder hästar för elever som har problematisk skolfrånvaro. På bland annat Skövde ridskola tar två elevassistenter emot elever med problematisk skolnärvaro eller skolfrånvaro som för första gången får sitta på en hästrygg och lära sig sänka axlarna, andas, ta det lugnt och tänka efter.

Lena Lidfors. Foto Vanja Sandgren/SLU

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå