Syrsor – ett nytt proteinrikt livsmedel på tallriken

Med en stark drivkraft att bidra till hållbar livsmedelsförsörjning i ett globalt perspektiv i kombination med värdefull erfarenhet från ett SIDA-projekt i Kambodja väcktes intresset för syrsor hos Anna Jansson, professor i husdjurens fysiologi vid SLU. Ett intresse som inspirerat till fortsatt forskning om den proteinrika hussyrsan och att starta bolaget SciIns vars erbjudande är ett genombrott i branschen.

Intresset är stort för proteinrika livsmedel och på många ställen runt om på jorden ser man insekter som en möjlig proteinkälla. Syrsor är näringsrika insekter. Idag används de framförallt som djurfoder inom zoo-industrin men också som humanföda. Men det finns problem. Och det är här som den svenska hussyrsa kan spela en viktig huvudroll.

Efterlängtat genombrott

– Det handlar om ett fruktat virus som ställer till stora problem för uppfödare av syrsor. Densoviruset skadar flera vävnader i syrsan, är mycket smittsamt och kan i värsta fall kan slå ut hela besättningar. Det vi har gjort är att studera den svenska hussyrsan och med våra forskningsresultat kunnat konstatera att vi har en syrsa som är helt fri från virus, säger Anna.

Upptäckten är ett genombrott i branschen.

– Ja, det är ett fantastiskt roligt. För att kunna erbjuda uppfödare värden över garanterat virusfria syrsor har vi startat bolaget SciIns som kommer att föda upp och sälja hussyrsor för avel. Dessa syrsor kommer dessutom att vara avlade för att växa och hålla sig friska på foder som inte har något värde som människoföda. Under hösten 2019 kommer vi att ha en produktionsanläggning igång i Uppsala och vi räknar med att kunna leverera de första virusfria syrsorna till kund redan det här året, säger Anna.

Problemlösare som ser möjligheter

Jämfört med de djur som Anna och hennes team vanligtvis arbetar med i sin forskning är syrsorna lite udda sett till sin storlek.

– Ja det stämmer. Min forskning handlar om att öka kunskapen om hur djur fungerar och reagerar på de miljöer och situationer vi håller dem i och hur vi på bästa sätt kan sköta dem. Och då handlar det ofta om hästar och deras olika roller, som sällskapsdjur, tävlingshästar eller som betande naturvårdare. Prio är att djuren förblir friska och att vi skapar hållbara globala system, både för det enskilda djuret och globalt. De här frågorna är ju tillämpbara också på syrsor. Och dessutom har vi nu en möjlighet att skapa ett hållbart livsmedelssystem som kan få stor betydelse för den globala livsmedelproduktionen. Syrsorna är näringstäta, de kan äta ogräs och annat som inte har något värde för någon annan.

Även om steget är långt mellan syrsa och häst är det ändå helt naturligt för Anna att engagera sig. Hon är nyfiken och kreativ och har lätt att tänka utanför boxen

– Jag går igång på mycket och har startat flera projekt kring den biologiska mångfalden. Inte i rollen som biolog eller ekolog men med visionen och drivkraften att göra världen bättre. Finns det ett problem vill jag vara med och lösa det.

Är det relevant – tveka inte!

Att ta sin forskning vidare och låta den göra nytta i samhället tror Anna är något som många forskare har i tankarna. Och för de som inte ännu hunnit tänka tanken kan kanske lite pushning väcka intresse och funderingar om hur den egna kunskapen kan bidra i samhället.

– Att ställa sig frågan – är det relevant för mig att ta min forskning vidare är viktigt. Det är också viktigt att veta att det finns stöd att få. För mig och Åsa Berggren, som är min kompanjon, har stödet från SLU Holding varit ovärderligt. Det har betytt allt. Utan det stödet hade bolaget inte blivit av. Om man inte har erfarenhet från eget företagande saknar man kunskap om regelverken, vilka åtaganden bolaget har, myndighetskrav med mera. Att dessutom få lite ekonomiskt stöd betyder mycket.

Även stödet som Anna och SciIns fått i UIC (Uppsala Innovation Centre) har betytt mycket.

– Genom UIC har vi fått insikter som gjort att vi har kunnat undvika en hel del fallgropar. Vi har gjort vår hemläxa. Att få ta del av andras erfarenhet underlättar det egna jobbet. Det här helt nödvändigt. Vi har varken tiden eller engagemanget som krävs för att göra det på egen hand. Vi måste vara hypereffektiva. Jag har en tjänst som SLU-forskare och det är huvudfokus.

När det gäller bolagets verksamhet framöver hoppas Anna att hennes engagemang inte ska behövas på samma sätt som idag.

Äta syrsor? Javisst!

– Ser man några år framåt är min vision att det finns ett nytt näringsrikt proteinlivsmedel att lägga på tallriken. Jag hoppas att SciIns har vuxit och då är oberoende av min arbetsinsats. Jag vill fortsätta mitt arbete som professor vid SLU, säger Anna Jansson, professor i husdjurens fysiologi vid SLU i Uppsala och en av grundarna till bolaget SciIns.

 

Läs mer om Anna Jansson och hennes forskningsprojekt.

Vill du diskutera en idé eller forskningsprojekt inom de gröna näringarna, kontakta någon av SLU Holdings affärs- och innovationsrådgivare.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå