Lärarundantaget

Genom Lärarundantaget ges forskare/akademisk lärare vid universitet och högskolor rätten till sina egna forskningsresultat.

Som utbildande forskare/akademisk lärare vid ett svenskt universitet har du därför unika möjligheter att nyttiggöra dina forskningsresultat. Det är du som äger rätten till dina forskningsresultat till skillnad från vad som generellt sätt gäller på arbetsmarknaden, där arbetsgivaren äger rätten. Lärarundantaget är unikt för Sverige. Vid internationella universitet äger universitetet rättigheterna till de uppfinningar som tas fram inom lärosätet.

Lärarundantaget ger dig som forskare en stor frihet och gör att du själv kan styra och kontrollera hur dina forskningsresultat kommer till nytta. Det är därför upp till dig att initiera på vilka sätt detta sker.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå