BIOGAIA – BAKTERIER DU MÅR BRA AV

BioGaia är en av de tre mest framgångsrika innovationerna som har sitt ursprung från den forskning som bedrivits under SLU:s 40 år.

Långt innan BioGaia grundades (1990) forskades det under 80-talet intensivt på mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri, bland annat på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Där arbetade Sven Lindgren, doktoranden Lars Axelsson och Walter Dobrogosz med att undersöka hur Lactobacillus reuteri kunde hämma sjukdomsframkallande mikroorganismer som E. coli och Salmonella. Idag omsätter bolaget BioGaia, som bygger på deras forskning, mer än 500 miljoner per år.

Forskningen resulterade i en patenterad bakterie, och en av de ursprungliga idéerna var att förlänga hållbarheten hos ekologiska grönsaker. Mycket snart insåg företaget att L. reuteri hade ett mycket större användningsområde än att enbart bevara grönsaker. Efter flera olika försök att hitta användningsområden, bland annat som ett alternativ till antibiotika i djurfoder vilket fungerade bra tekniskt men inte kommersiellt, hittade företaget sin verksamhet inom probiotiska produkter som bekämpar ”onda” mikroorganismer och främjar hälsa hos människor inom tre indikationsområden; 1) magtarmkanalen, 2) munhälsa och 3) Immunförsvar.

Produkterna bidrar till mindre antibiotikaanvändning och minskad sjukfrånvaro
BioGaia är idag ett svenskt hälsoföretag och världsledande på probiotika med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter. Bolaget har genom sin forskning möjliggjort användningen av Reuteri-bakterien och lyckats utveckla probiotiska produkter som levereras i olika typer av förpackningar, vilket gör den mer tillgänglig än vad som tidigare var möjligt. Inom de indikationsområden man fokuserar på har man lyckats utveckla probiotiska produkter för att bland annat lindra/bota diarré, kolik, karies och tandköttsinflammation. Immunförsvaret påverkas också, vilket kliniska studier visat på minskad sjukfrånvaro och minskad användning av antibiotika.

Merparten av bolagets omsättning bygger på forskning från SLU
BioGaia finns idag listat på OMX Nasdaq, har huvudkontor i Stockholm och avdelningar för produktion/utveckling i Lund. Bolaget har även kontor i Japan. Produktion sker vid sex fabriker i Europa och USA (till största delen kontraktstillverkning) och distribution sker till ett 90-tal länder genom ett 60-tal partners över hela världen. Trots 25 års verksamhet bygger BioGaia merparten av sin omsättning (540 msek) på den innovation som Sven Lindgren, Lars Axelsson och Walter Dobrogosz utvecklade med sin forskning på SLU. BioGaia har fortfarande idag ett nära samarbete med Institutionen för molekylära vetenskaper på SLU, med forskarna Hans Jonsson, Stefan Roos och Sebastian Håkansson som verkar där.

Innan SLU Holding fanns…
Det fanns stora hjälpbehov när patentansökan gjordes för BioGaia i slutet av 80-talet, men då fanns det inte mycket support att få. BioGaia var ett av få undantag, som ändå lyckades på den tiden. 1989 blev patentet godkänt och efter det kunde företaget utveckla rutiner för att söka patent och finansiering för att ta nästa steg.

”En erfarenhet jag fick under den här perioden är att man som vetenskapsman ska lära sig att släppa vidare bra idéer till riktiga entreprenörer. Vi saknar nästan alltid de förmågor som krävs. Det som Jan Annwall och Peter Rothschild (entreprenörerna som deltog i bildandet av BioGaia) har åstadkommit efter tjugo år med BioGaia och Reuteri, hade vi aldrig kommit i närheten av om vi fortsatt själva, avslutar Sven Lindgren”.*)

*) Delar av materialet och citatet hämtat ur ”En tidning från BioGaia om året som gick samt Årsredovisning 2008”.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå