MÖT STEFAN ROOS, FORSKARE PÅ BIOGAIA OCH SLU

Stefan Roos arbetar deltid som forskare på SLU, och sedan fyra år är han även anställd på BioGaia som ansvarig för koordinering av den prekliniska forskningen. 1999 disputerade han genom att prekliniskt bland annat studera hur bakterien Lactobacillus reuteri binder till tarmens slemhinna. Detta bland annat för att hämma sjukdomsframkallande mikroorganismer och få en tätare interaktion med immunförsvaret.

Flera av de möjligheter som forskningen visade på har nu utvärderats eller implementerats av BioGaia! Men det har ofta tagit längre tid med forskning och utveckling än vad Stefan trott från början.

– Det har varit lätt att vara för optimistisk gällande tidsåtgången i projekten. Forskningen tar i regel dubbelt så lång tid som den initiala bedömningen, säger Stefan.

På BioGaia jobbar man långsiktigt med en förståelse för att forskningen måste få tid, och den har alltid byggt på samarbete med forskningsnätverk. Det ska vara höjd på forskningen och allt ska kunna publiceras. Kunskapen går först. Samarbetet skapar en stor ömsesidig nytta, blir flexibelt och kraftfullt. Stefan konstaterar att mycket av det forskningen indikerade från början, har de lyckats förstå och genomföra. Det gäller bland annat kunskapen kring stammar och hur bakterien fungerar i probiotika.

Ett exempel på vad Stefans forskning lett fram till
Genom att kartlägga och avlägsna antibiotikaresistens hos en laktobacill så isolerades 2006 en ny probiotisk bakterie med förbättrade egenskaper. Det är idag en av de mest studerade probiotiska bakterierna och den har studerats i mer än 100 kliniska studier. Man har sett effekt på många olika indikationer, men en tydligt mildrande effekt på spädbarnskolik är den bäst beskrivna. I Sverige finns bakterien i Sempers magdroppar som säljs på apoteken.

Livet i forskningsvärlden och näringslivet överbryggar varandra
Stefan har en stark vilja att nyttiggöra och vidareutveckla sin forskning. Han var nyfiken på mag- och tarmkanalens betydelse för människans välmående, och såg att det kan vara en relativt kort sträcka mellan grundforskningen och det tillämpade. Genom att vara i två världar som överlappar varandra får Stefan i ett tidigt skede se resultatet av sin grundforskning. Tiden från upptäckt till marknad kan på BioGaia vara så kort som två år!

Stefan jobbar idag 80% för BioGaia och 20% för SLU. Vid sidan av sina två arbeten har han dessutom hunnit med att bidra till att utveckla företaget Ilya Pharma – ett läkemedelsföretag baserat på biologiska läkemedel. Läs mer om detta i artikeln Ilya Pharma – Snabbläkande laktobaciller testas inom sårvård.

Stefans bästa tips för hur man tar sitt forskningsresultat till samhället

  • Det görs mycket spännande forskning. Ställ dig tidigt frågan – skulle mitt forskningsresultat kunna användas i samhället? Kan det leda till en innovation?
  • Ta tidigt hjälp av andra som till exempel SLU Holding för att bedöma innovationshöjd och hur idén ska skyddas. De hjälper också till med kapital, kunnande, affärsutveckling och kontakter. Att driva företag är förknippat med en lång läroperiod.
  • Riskkapital är svårt – sikta på så mycket “mjuka” pengar som möjligt, och blanda sedan med riskkapital när det är rätt för projektet.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå