ALNARPS INNOVATIONSPRIS

Stort grattis till Johanna Larsson och Nina Safavi – vinnare av 2023 års pris.

Läs mer om dem och övriga vinnare här.

 

Utlysningen i sin helhet

Den gröna näringen står inför en av sina största utmaningar någonsin och vi tror att lösningen finns på SLU Alnarp. Har du en idé om en ny produkt, tjänst eller metod som kan bidra till en hållbar utveckling? Sök Alnarps Innovationspris och vinn upp till 100.000 kr!

Tillsammans med Sparbanken Skåne delar SLU Alnarp i år ut ett pris till idéer med potential att förändra den gröna näringen och livsmedelskedjan. Priset, med en total prissumma om 200.000 kronor (förstapris à 100.000 och två tillväxtpriser à 50.000) är personligt och delas ut med syftet att bidra till en innovationsfrämjande kultur som kan möjliggöra att mer av universitetets samlade kunskap omsätts som nyttiggörande innovationer i samhället.

Vem kan tävla?

Du som är student eller forskar vid SLU Alnarp är välkommen att delta, oavsett disciplin. Innovationer kan vara produktrelaterade såväl som tjänsteorienterade, men får ej ha nått kommersiell fas.

Om ni är flera bakom en idé måste minst en av er vara student eller forskare vid SLU Alnarp. Har andra varit involverade i tillkomsten av innovationen eller jobbat på att utveckla den så måste du stämma av med dessa innan du ansöker. Vår rekommendation är att om frågetecken uppkommer så sök priset tillsammans, prissumman delas då mellan de sökande.

Läs mer nedan under Detaljerade tävlingsvillkor.

Priset

Priser kommer delas ut i både student- och forskarkategorin med en total prissumma om 200.000 kronor som fördelas på ett första pris om 100.000 kr och två tillväxtpriser om 50.000 kr vardera. Tillsammans med representant för Sparbanksstiftelsen Finn kommer SLU:s rektor dela ut priset vid en ceremoni på SLU Alnarp under våren 2023.

Priset är personligt och det finns inget krav på återrapportering, men vi ser gärna att pristagarna 12 månader efter mottaget pris återkopplar till oss med en kort summering av hur priset påverkade deras möjlighet att driva sitt projekt vidare. Prissumman är ett stipendium som delas ut till huvudsökanden från Sparbanksstiftelsen Finn och är normalt inte skattepliktigt. Mottagaren ansvarar dock för att detta klargörs med skatteverket.

Bedömningskriterier

Innovationspriset är öppet för alla idéer men hållbarhetsaspekten i förslagen kommer vara central i bedömningen. Vår bransch behöver mer innovationer för att minska belastningen på miljön och vi hoppas att priset är ett viktigt verktyg för att skynda på den utvecklingen.

Vi välkomnar projektidéer som ännu inte utvecklats till en kommersiell produkt eller tjänst att söka Innovationspriset.

Bedömningskriterierna som vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån är följande:

  • Innovationshöjd (hur banbrytande är idén och hur står den innovativa höjden jämfört med alternativa lösningar?)
  • Nyhetsvärde
  • Kommersiell potential, alt. samhällsnytta
  • Genomförandepotential (vilken potential finns att ta idén vidare till implementation i samhälle/industri)

Utöver bedömning utifrån själva ansökan så kommer juryn att träffa de projekt som kvarstår som möjliga pristagare efter en första selektion för att ta del av deras projektpresentationer. Detta är viktigt för att bedöma innovationens sammanhang och bedöma hur teamet kan ta projektet vidare till kommersiell fas eller nyttiggörande i samhället.


Viktiga datum

Sista ansökningsdag var 24 februari 2023.
Vinnaren tillkännages i maj och prisutdelning sker på Campus Alnarp.

Varför ett innovationspris?

Den gröna näringen står inför stora behov på förändring och utveckling. En mycket stor del av våra koldioxidutsläpp kan spåras tillbaka till livsmedelskedjans olika skeden och behovet för en betydande minskning av dessa är akut. Stora förändringar kommer att krävas av näringen och som del i detta behövs nya tillvägagångssätt och väldigt mycket drivkraft.

SLU har en nyckelroll att driva den gröna näringen mot mer hållbara nivåer genom nya innovationer på olika plan. SLU är mycket aktivt i denna frågeställning och levererar kontinuerligt nya rön från forskningen som bidrar till en hållbarare näring.
Som komplement till nya forskningsrön så behövs det dock drivkraft att implementera dem, att utveckla nya affärsmodeller och nya företag för att verkligen driva förändringen i hamn. Utöver resultaten från forskningen tror vi därför att den entreprenöriella drivkraften hos våra forskare och studenter är viktiga i den omställning som näringen, och jorden, står inför. En värld där innovationer och entreprenörskap oundvikligen kommer behövas för att ändra en bransch där förändring annars kan ta längre tid än vad vi kanske har i detta läge.

 

Sekretess

Ansökningar till innovationspriset kommer hanteras konfidentiellt och innovationen kvarstår som sökandes egendom även efter tävlingen.Integritetspolicy

Kontaktinformation

Nicholas Jakobsson, Senior Innovation & Business Advisor
073-370 3550

Finansiärer

Läs om tidigare vinnare av innovationsprisen

Prisad metod använder växter för att extrahera och och stabilisera föroreningar i miljön.

Johanna Larsson och Nina Safavi, studenter på Mastersprogrammet i Landskapsarkitektur vid Institutionen för Landskapsarkitektur är 2023 års vinnare av Alnarps innovationspris.

Läs mer

Jonas Bohlin. Foto: Jonas Bohlin
Innovativ idé håller koll på planterade plantors position

Forskaren och entreprenören Jonas Bohlin gillar att fila på egna idéer och testa dem genom olika spännande projekt. Med sin innovation TreePlanterXY, kombinerar han ny teknik med gamla metoder för att möta efterfrågan på information inom skogsbruket.

Läs mer

Karttjänst för lantbrukare vann innovationspris

Target Y – Skördekartor för alla heter det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs första innovationspris.

Läs mer

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå