SKARAS INNOVATIONSPRIS

De vinnande bidragen presenteras i samband med Innovationsdagen i Skara den 26 september 2023.
Stort grattis till FarmGuard, som utvecklat ett system som underlättar för lantbrukare att inspektera och underhålla stängsel för nötdjur.
Läs mer om vinnarna här.

Om priset

2021 lanserade SLU Skara och Sparbanken Skaraborg sitt innovationspris för hållbara forskningsprojekt till nytta för de gröna näringarna eller samhället i stort. Nu kommer priset tillbaka.

Priset vill uppmärksamma forskare, individer, företag eller organisationer som har utvecklat innovativa och hållbara forskningsprojekt eller idéer i samarbete med SLU i Skara. Den totala prissumman 2023 är 100.000:- och kommer att delas mellan ett innovationspris på 75.000:- och ett tillväxtpris på 25.000:-.

Utlysningen i sin helhet

Den gröna näringen är viktig för Skaraborg samtidigt som hela näringen står inför stora behov av förändring och utveckling, inte minst när det gäller hållbarhetsfrågor. Innovationer och entreprenörskap kommer att vara förutsättningar i det arbetet.
Det finns många duktiga forskare på SLU som i samarbete med samverkanspartners kan bidra till att driva den gröna näringen mot mer hållbara nivåer genom nya innovationer på olika plan.
Vi välkomnar därför ansökningar med projekt som i framtiden skulle kunna utvecklas till en kommersiell produkt, tjänst, process eller social innovation. Idéernas natur kan ta många former och alla välkomnas oavsett om de är produkt, tjänst, metod eller något annat som i dagsläget inte är känt.
Sök SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris och vinn upp till 75.000 kr!

Vem kan tävla?

Utlysningen kommer att vara öppen för alla projekt eller idéer där SLU i Skara är eller har varit en samarbetspart. Vi vänder oss till såväl forskare som entreprenörer, privatpersoner, företag eller organisationer som på något sätt varit verksamma vid – eller samarbetat med SLU i Skara. Innovationer kan vara produktrelaterade såväl som tjänsteorienterade, men får ej ha nått kommersiell fas. Priset är personligt och delas ut med syftet att bidra till en innovationsfrämjande kultur som kan möjliggöra att mer av universitetets samlade kunskap omsätts som nyttiggörande innovationer i samhället.

Har andra varit involverade i tillkomsten av innovationen eller jobbat på att utveckla den så måste du stämma av med dessa innan du ansöker. Vår rekommendation är att om frågetecken uppkommer så sök priset tillsammans, prissumman delas då mellan de sökande.

Prissummor

SLU och Sparbanken Skaraborgs innovationspris består av ett stipendium på 75.000 kr.

Ett tillväxtpris på 25.000 kr delas ut till tävlingsbidrag som förtjänar att uppmärksammas och där det finns intressant potential för utveckling. Även detta pris delas ut i form av ett stipendium.

Om flera personer står bakom projektet/ idén delas beloppet lika mellan dessa.

Priset är personligt och det finns inget krav på återrapportering men vi ser gärna att pristagarna 12 månader efter mottaget pris återkopplar till oss med en kort summering av hur priset påverkade deras möjlighet att driva sitt projekt vidare.

Prissumman delas ut till huvudsökanden från Sparbanksstiftelsen Skaraborg och är normalt inte skattepliktig. Mottagaren ansvarar dock för att detta klargörs med Skatteverket.

Bedömningskriterier

Ansökningarna bedöms utifrån:

• Innovationshöjd – Hur banbrytande är idén och hur står den innovativa höjden sig jämfört med alternativa lösningar som redan finns på marknaden eller i samhället?

• Kommersiell eller samhällelig potential för grön näring?

• Hur stark är kopplingen till FNs 17 hållbarhetsmål och dess påverkan på ekonomiska, sociala och miljömässiga mål?

• Nyhetsvärde – Hur ny och ”oväntad” är den tänkta innovationen? Ju mer oväntad och unik idén är, desto större nyhetsvärde.

• Genomförandepotential – Vilken potential finns att ta idén vidare till implementation i samhälle/industri?

Jury

Beslut om vinnande bidrag fattas av en jury. Juryns medlemmar kommer att publiceras i god tid innan priset delas ut. Juryns beslut går ej att överklaga.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag var 30 mars 2023.
Information om kommande utlysningar av innovationspriset kommer att publiceras här.

 

Varför ett innovationspris?

Den gröna näringen står inför stora behov på förändring och utveckling. En mycket stor del av våra koldioxidutsläpp kan spåras tillbaka till livsmedelskedjans olika skeden och behovet för en betydande minskning av dessa är akut. Stora förändringar kommer att krävas av näringen och som del i detta behövs nya tillvägagångssätt och väldigt mycket drivkraft.

SLU har en nyckelroll att driva den gröna näringen mot mer hållbara nivåer genom nya innovationer på olika plan. SLU är mycket aktivt i denna frågeställning och levererar kontinuerligt nya rön från forskningen som bidrar till en hållbarare näring.

Som komplement till nya forskningsrön så behövs det dock drivkraft att implementera dem, att utveckla nya affärsmodeller och nya företag för att verkligen driva förändringen i hamn. Utöver resultaten från forskningen tror vi därför att den entreprenöriella drivkraften hos våra forskare och studenter är viktiga i den omställning som näringen, och jorden, står inför. En värld där innovationer och entreprenörskap oundvikligen kommer behövas för att ändra en bransch där förändring annars kan ta längre tid än vad vi kanske har i detta läge.

Genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg verkar Sparbanken Skaraborg för tillväxt och utveckling inom sitt verksamhetsområde. En del av det kan SLU bidra med så att den forskning som bedrivs kommer samhället och den gröna näringen till del. Innovationspriset är till för att uppmärksamma duktiga forskare och innovatörer som får det att hända.

Sekretess

Ansökningar till innovationspriset kommer hanteras konfidentiellt och innovationen kvarstår som sökandes egendom även efter tävlingen.

Länk till integritetspolicy.

Kontaktinformation

Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare SLU Holding
0511-671 15, 0722-09 66 03

Finansiärer

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå