Snabbläkande laktobaciller testas inom sårvård

lya Pharma är mitt inne i en intensiv fas att utveckla och testa ett nytt sätt att påskynda sårläkning i hud och slemhinnor. Innovationen, som är ett resultat av ett flerårigt samarbete mellan SLU och Uppsala universitet, kan ge upphov till en helt ny klass av biologiskt läkemedel där laktobaciller fungerar som små fabriker av sårläkningsproteiner direkt i såret.

llya Pharma, döpt efter den ryske nobelpristagaren Ilya Mechnikov, grundades 2016 av professor Mia Phillipson och Evelina Vågesjö från Uppsala Universitet, Göran Beijer från industrin, samt SLU-forskaren Stefan Roos. Forskartrion kände varandra sedan tidigare och hade ofta funderat på hur deras olika kompetenser skulle kunna förenas. Samspelet mellan fysiologi, immunologi och mikrobiologi resulterade i att forskargruppen konstruerade en bakterie som producerar och utsöndrar en human immunfaktor direkt i såret, som då läker snabbare än normalt. Effekten har utvärderats och säkerställts i prekliniska modeller, och nu under året påbörjas kliniska studier.

Stefan Roos från SLU har hållit i arbetet med hur den aktuella bakterien ska kunna producera och utsöndra det humana kroppsegna proteinet. Det unika var att det var en kombination mellan två aktiva delar – bakterie och utsöndrat terapeutiskt protein – som tillsammans snabbar på läkningen av såret.

De prekliniska studierna visade att detta fungerar biologiskt, men också vad gäller skalbarhet, samt att man hittat ett sätt att kommersialisera detta. Det kliniska behovet är stort och kring Ilya Pharma finns idag ett stort nätverk med kliniker och kompetens från läkemedelsindustrin. Det är lång väg kvar till godkänt läkemedel, men användningen av behandlingen mot svåra sår bedöms spara vården och samhället 300 miljoner kronor per år i Sverige.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå