Våra investeringar

 

 

Vi investerar i unga hållbara bolag

SLU Holding investerar i bolag i den tidigaste fasen. Innan någon annan vågar ta risker. Investeringarna sker i unga bolag med koppling till SLU:s verksamhetsområden. Vårt uppdrag är att skapa konkurrenskraftiga och hållbara deeptech-bolag som är redo att växa vidare på egna ben eller tillsammans med större finansiärer.

Förutom startkapital kan vi även erbjuda administrativt stöd och arbete inom bolagsstyrelserna.

Sedan starten har vi investerat i mer än 50 bolag. Bland dem finns många konkurrenskraftiga företag som erbjuder hållbara lösningar. Isconova (idag en del av Novavax) utvecklar adjuvanser som förstärker och förbättrar vacciner. Genom Conniflexs giftfria metod skyddas årligen miljontals trädplantor mot angrepp från snytbaggen. Thermoseed använder en innovativ, effektiv och miljövänlig teknik för giftfri utsädesbehandling med hjälp av ånga, där resultatet är ett utsäde med god grobarhet, fritt från sjukdomar.

Våra portföljbolag

Alertix Veterinary Diagnostics AB

Alertix utvecklar och säljer egentillverkade tester (ELISA-kit) för detektering av tumörtillväxt hos sällskapsdjur och häst. Testet kan utgöra ett värdefullt verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar och deras förstadier.

LÄS MER OM ALERTIX HÄR

SLU-forskare bakom ny metod för att upptäcka cancer

 

 

Arevo AB

Arevo är ett innovations- och produktbolag med målsättningen att förbättra och förenkla växtodling samtidigt som växtodlingens miljöpåverkan minimeras. Arevo erbjuder produkter och lösningar som kombinerar förbättrad tillväxt och stresstålighet med minskad miljöpåverkan och förenklad odling. Grundbulten är världsledande forskning, från bland annat SLU, om växters näringsupptag.

LÄS MER PÅ AREVOS WEBBSIDA

 

Artroa AB

Artroa utvecklar ett kombinationsläkemedel för artros. Inledningsvis ska läkemedlet säljas som licensläkemedel för behandling av häst. På sikt ska läkemedlet användas på andra djur och på längre sikt ska kliniska tester göras för humanmedicin.

LÄS MER PÅ ARTROA.SE

 

BioCell Analytica Uppsala AB

BioCell Analytica utför effektbaserade bioanalyser i celler för att upptäcka hälso- och miljöfarliga föroreningar i vatten, jord och sediment. Med deras teknik är det möjligt att mäta effekterna av alla ämnen i ett prov istället för att enbart mäta halterna av ett fåtal enskilda ämnen. Det gör det möjligt att upptäcka effekter av hittills okända kemiska föroreningar i miljön.

LÄS MER OM BIOCELL ANALYTICA

Agneta Oskarsson och Johan Lundqvist

 

BTM Nanodesign AB

BTM Nanodesign AB utvecklar proteinbaserade nanomaterial och förbättrade antikroppsreningsmaterial samt diagnostiska produkter.

LÄS MER PÅ BTM NANODESIGNS WEBBSIDA

 

Eko Grönovation AB

Eko Grönovation har utvecklat ett vertikalt hydroponiskt odlingssystem för inomhusbruk. Genom LED-teknik kan plantor drivas upp i rum utan solljus. Under varumärket Deliplant säljs närodlade, färska och smakfulla kryddväxter året runt.

LÄS MER PÅ EKO GRÖNOVATIONS WEBBSIDA

 

Green Rice Sweden AB

Green Rice Sweden kommersialiserar rättigheterna till en rissort som utvecklats vid SLU. Riset producerar 90% mindre metangas än andra vanliga risvarianter, och ger samtidigt 10% högre avkastning.

LÄS MER OM FORSKAREN BAKOM RISSORTEN

 

Greensway Digital AB

Greensway Digital utvecklar nya digitala verktyg som stöd i arbetet med naturvård, framför allt gällande frågor kring artskydd. Med de digitala verktygen är det bland annat möjligt att bedöma sannolikheten för höga naturvärden och förekomst av intressanta naturvårdsarter i ett område, redan vid skrivbordet. Greensway Digital är ett dotterbolag till Greensway.

LÄS MER OM GREENSWAYS DIGITALA VERKTYG

 

Havredals AB

Havredals utvecklar hälsosamma, växtbaserade alternativ till kött och mejeriprodukter. Idén är att göra övergången till en mer växtbaserad kost så enkel som möjligt. Den höga havrehalten i bolagets produkter ger tillräckligt mycket betaglukan-fibrer för att sänka halten av kolesterol i blodet, vilket i sin tur minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

LÄS MER PÅ HAVREDALS WEB

 

Katam Technologies AB

Katam utvecklar metoder för att registrera och tolka skogsmiljöer med hjälp av AI och computer vision. Smartphone appen KATAM™ Forest ger dig möjlighet att beräkna trädvolymer, träddiametrar, grundyta, stamtäthet och mycket mer. Med molntjänsten KATAM™ TreeMap skickar du upp dina drönarfoton för att snabbt få fram ett högupplöst flygfoto med karta där varje individuellt träd är registrerat i ditt skogsbestånd. Metoderna kan även kombineras och möjliggör ett digitalt högupplöst precisionsskogbruk. Läs mer på Katams hemsida.

LÄS MER PÅ KATAMS HEMSIDA

 

MyCural Therapeutics AB

MyCural Therapeutics utveckla nya cancerterapier för patienter med högrisktumörer. Flera potentiella läkemedelskandidater har tagits fram som ska hämma det drivande proteinet MYC som ofta är felreglerat i tumörceller.

LÄS MER OM MYCURAL THERAPEUTICS

 

NitroCapt AB

NitroCapt AB utvecklar av en ny kemisk process som bara kräver vatten och förnybar el, utan behov av elektriskt nät, för att fixera kväve från luften. Metoden kan sätta en ny standard för storskalig fossilfri produktion av konstgödsel.

LÄS MER OM NITROCAPT

 

 

PreVet AB

PreVet erbjuder en samarbetsplattform inom häst – och djurnäringen​. Deras app hjälper dig samla all dokumentation och kommunikation om djur, stall och prestationer. I Sverige och internationellt.

LÄS MER OM PREVETS TJÄNSTER

 

Resorbable Devices AB

Resorbable Devices har utvecklat ett resorberbart självlåsande implantat, LigaTie, för kirurgiska ingrepp. Genom de självlåsande och resorberbara funktionerna går det snabbare att genomföra operationer. Implantatet ger även mindre risk för komplikationer och kortare tid för återhämtning.

LÄS MER PÅ RESORBABLE DEVICES WEBBSIDA

 

Satmeg Ventures AB

Bolaget kommersialiserar forskningsresultat som tagits fram genom samarbeten inom Sahlgrenska Translational Melanoma Group (SATMEG) där bland andra SLU-forskare är aktiva. Tillsammans arbetar för att kunna skräddarsy individanpassade behandlingar för patienter som lider av melanom.

LÄS MER OM SATMEGS FORSKNING

 

SciIns AB

SciIns erbjuder friska, livskraftiga och produktiva hussyrsor för en hållbar utveckling av storskalig uppfödning av insekter till mat och foder.

LÄS MER OM SCIINS SYRSOR

 

Sleip AI AB

Sleip AI har tagit fram ett analysverktyg för friskare hästar. Med Sleip AI mobilapp kan man filma sin häst i rörelse för att se och analysera svårupptäckta rörelsemönster.

LÄS MER OM SLEIP AI

 

SolEdits AB

SolEdits erbjuder växtförädlingsverktyg för alla intressenter inom potatisbranschen. Genom CRISPR/cas9-teknik förbättras egenskaper hos kommersiellt intressanta potatissorter.

LÄS MER OM SOLEDITS HÄR

 

Strike Pharma AB

Strike Pharma utvecklar en ny, effektivare individbaserad cancerbehandling. Utifrån varje patienttumörs genetiska profil attackeras endast tumörcellerna medan normala celler i kroppen lämnas i fred. Det ger en effektivare behandling samtidigt som risken för biverkningar sänks.

LÄS MER OM STRIKE PHARMA

 

Transmoro AB

Transmoro har utvecklat en ny teknisk lösning som gör det möjligt för fisk och andra vattenlevande organismer att passera hinder i vattenvägar som vattenkraftverk och dammar. Lösningen medför att merparten av vattnets energi kan tas tillvara för elproduktion.

 

Zerapeutics AB

Bolaget bedriver utveckling och kommersialisering, inklusive försäljning och licensering av intellektuell egendom, av molekyler som påverkar proteiner tillhörande BET boromodomän-familjen för behandling av melanom och andra likartade sjukdomar.

 

 

Läs om forskarna bakom bolagen

Cocktaileffekten mätbar med ny unik metod

Agneta Oskarsson och Johan Lundqvist har utvecklat en ny unik metod med kapacitet att både upptäcka kemiska föroreningar i miljön och mäta effekter av kända och hälsoskadliga ämnen.

Läs mer

Världsledande forskning inom växtförädling görs tillgänglig i nytt bolag

Mariette Andersson och hennes kollegor är världsledande inom sitt forskningsområde. Sedan 2014 har forskargruppen framgångsrikt utvecklat den idag Nobelprisbelönade CRISPR-tekniken till ett kraftfullt verktyg inom växtförädling. Mariette som även är vd för det bolaget SolEdits AB hoppas nu att fler ges tillgång till den nya effektiva tekniken.

Läs mer

Bättre djurvälfärd med ny digital mätteknik

För Marie Rhodin och Elin Hernlund är siktet inställt på att utöka sin världsledande forskargrupp inom ortopedi och biomekanik och skapa fler digitala verktyg som når ut till samhället. Redan nu finns forskning och teknik på plats för att utveckla det första digitala verktyget och påbörja ett kommersiellt samarbete.

Läs mer

Söker du finansiering?

Kontakta oss via kontaktformuläret– eller hör av dig direkt till någon av våra medarbetare.

Kontaktformulär

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå