Bättre potatis och mindre användning av bekämpningsmedel – SLU Holding investerar i SolEdits

Hos SolEdits AB är affärsidén att förbättra egenskaper hos kommersiellt intressanta potatissorter. Bakom det nystartade bolaget står forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), SLU Holding AB och Sveriges Stärkelseproducenter. Nu satsar SolEdits på att göra gensaxen CRISPR tillgänglig som växtförädlingsverktyg för alla intressenter inom potatisbranschen.

Livsmedelskedjan står inför stora utmaningar och det efterfrågas nya lösningar inom växtförädling för att bättre kunna producera hållbart.

– Genom investeringen i SolEdits har vi fått en unik möjlighet att vara med och utveckla ett bolag med världsledande kompetens inom Crispr Cas9- teknologin och hoppas därigenom kunna bidra till en revolutionerande omställning av framtida växtförädling, säger Nicholas Jacobsson, affärsutvecklare på SLU Holding.

SolEdits är avknoppningen från ett fruktsamt forskningssamarbete mellan SLU och Sveriges Stärkelseproducenter. Inom samarbetet har en effektiv växtförädlingsmetod utvecklats för potatis. Förädlingsmetoden är baserad på den nyligen Nobelprisade gensaxen, CRISPR-Cas9, där genetisk variation kan införas i potatis utan att någon ny arvsmassa tillförs. Metoden är en mycket mer specifik variant av traditionell mutationsförädling, som sedan 1930-talet har resulterat i tusentals nya växtsorter, av vilka många odlas på åkrar runt om i världen.

 Vi tar nu initiativet och flyttar tekniken från labbet till samhällsnytta, vi blir därmed ett viktigt redskap för att möta de stora utmaningar vi har framför oss när det gäller klimat, hälsa, miljö och hållbar ekonomisk utveckling, säger SolEdits styrelseordförande Hans Berggren.

Projektet har inledningsvis tagit fram en stärkelsepotatis med en specialdesignad stärkelsekvalitet. Den nya potatisstärkelsen kommer till skillnad från nativ stärkelse ha en naturlig lagringsstabilitet i produkter, och kommer ersätta kemiskt modifierad stärkelse i många livsmedelsprodukter. Konsumenten får ett E-nummerfritt livsmedel, industrin kan minska sin kemikalieanvändning med upp till 6000 ton kemikalier per år enbart i Sverige, och odlaren får ett mervärde i form av merbetalning för en mera unik råvara.

– Vi kommer jobba med stor öppenhet om vilka egenskaper vi arbetar med och bolagets första två projekt är redan kontrakterade, säger SolEdits vd Mariette Andersson.

För mer information

Läs mer på soledits.com.

Mariette Andersson, vd SolEdits AB
Hans Berggren, styrelseordförande SolEdits AB
Nicholas Jakobsson, affärsutvecklare SLU Holding

 

Pressbild: Potatisodling- ©SolEdits

Pressrelease: SolEdits (Pdf)

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå