Bättre naturvärdesbedömingar – nu investerar SLU Holding i Greensway Digital

Greensway Digital AB erbjuder en digital lösning för att naturvärdesbedöma skogar. Lösningen ger ett precist och användarvänligt beslutstöd inför skogliga åtgärder i det certifierade skogsbruket.

– Vi tror starkt på teamet i Greensway Digital och ser stora möjligheter för bolaget att växa även inom andra branscher, exempelvis elinfrastruktur och kraftöverföring, säger Henrik Landgren, affärsrådgivare på SLU Holding AB.

– Genom SLU Holdings investering i bolaget kan vi utveckla lösningen till fullskalig kommersiell produkt som fungerar gentemot våra kunder. Lösningen är där men det viktiga är att få den digitala lösningen att fungera för större drift och datamängder, säger Olof Widenfalk, VD på Greensway.

Teamet bakom Greensway Digital har lång erfarenhet av miljö- och naturvårdsfrågor inom skogsbranschen. Man har sett ett stort behov från privata företag att mäta och följa upp naturvärden. Det kan också vara behov av att mäta åtgärder som är utförda för biologisk mångfald.

– När det gäller vår digitala lösning ska det vara spårbart för konsumenterna vilka miljöhänsyn våra kunder arbetar med. Åtgärderna ska gå att spåra tillbaka hela vägen ut till skogen. Här har våra kunder stora möjligheter med den digitala lösning vi har idag, förklarar Olof Widenfalk.

 

Om SLU Holding AB

SLU Holdings uppdrag är att möjliggöra att kunskap från SLU kommer till nytta i samhället. Det sker bland annat genom att stötta innovatörer och investera i unga bolag. SLU Holding gör cirka fem nyinvesteringar per år och ungefär lika många följdinvesteringar i de befintliga innehaven. Sedan starten har man investerat i 55 st. bolag och är idag minoritetsägare i 25 st.

Om Greensway Digital

Greensway Digital utvecklar digitala lösningar för de som arbetar med miljö, ekologi och naturvård inom olika typer av exploatering och behöver ta fram välgrundade beslutsunderlag. Konsultbolaget Greensway AB är majoritetsägare i bolaget. De är baserade i Uppsala nära universitet och forskning, medan flera av deras kunder finns i de naturresursinriktade näringarna runt om i landet.

Läs mer på https://greensway.se/

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå