Ny metod kan upptäcka cancer innan symptomen uppstår – Nu investerar SLU Holding i Alertix Veterinary Diagnostics

SLU Holding AB går in som delägare i Alertix Veterinary Diagnostics AB, som utvecklar ett snabbtest för tidig upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst. I emissionen deltar även ALMI Invest och privata affärsänglar.

Det nya kapitalet kommer att användas för att utveckla ett cancertest för hund. Cancer är ungefär lika vanligt förekommande hos sällskapsdjur som hos människor. Med Alertix produkt finns möjlighet att på ett tidigt stadium upptäcka och sätta in rätt åtgärder för att behandla tumörtillväxten.

Alertix utvecklar en kraftfull metod att mäta förekomst av enzymet tymidinkinas (TK1) i blod för användning i veterinärsjukvården. TK1 är en biomarkör för tumörtillväxt vilket gör att testet kan utgöra ett värdefullt verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar. Studier har visat att TK1 ökar i blodet hos hund redan innan hunden får kliniska symptom, vilket gör att testet har potential att användas för cancerscreening. Det kan även användas för att detektera solida tumörer.

– Vi är väldigt glada för samarbetet med våra investerare. Kapitalet kommer väl tillpass då Alertix nu befinner sig i en intensiv utvecklingsfas med internationella utvecklare. Under nästa år hoppas vi nå fram till en produktionsfas för vår första produkt, säger Bengt Åstrand, vd i Alertix.

SLU Holding har sedan tidigare arbetat med delar av Alertix ledning och SLU-forskarna bakom upptäckten. Bolaget bedriver sin analys- och utvecklingsverksamheten vid labb i anslutning till SLU i Uppsala.

– Marknaden för diagnostiska tester för sällskapsdjur växer och vi ser redan ett stort intresse för Alertix produkter hos både veterinärer och djurägare. Alertix har ett starkt team med lång erfarenhet och rätt kompetens för att ta produkterna till marknaden, säger Henrik Landgren, affärsrådgivare på SLU Holding.

Alertix kommer att marknadsföra testet mot veterinärer som erbjuder det till djurägare i samband med konsultationer. Kostnaden kan djurägaren delvis få ersättning för genom sin försäkring.

För mer information
Bengt Åstrand, vd, Alertix Veterinary Diagnostics
Henrik Landgren, affärsrådgivare, SLU Holding

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå