Nya metoder för säkert dricksvatten – SLU Holding investerar i BioCell Analytica

Nya innovativa analysmetoder från Sveriges lantbruksuniversitet har kapacitet att mäta effekter av såväl kända som okända miljö- och hälsoskadliga ämnen samt cocktaileffekter. Metoderna gör det därmed möjligt att upptäcka effekter av hittills okända kemiska föroreningar i miljön. SLU Holding AB har följt arbetet från start och investerar nu i bolaget BioCell Analytica Uppsala AB som siktar på att ta metoden till en bredare marknad.

Människor och miljö exponeras ständigt för ett stort antal kemiska ämnen, såväl naturligt förekommande ämnen som syntetiska kemikalier. En del av dessa kemikalier är toxiska och kan ha skadliga effekter på människors hälsa eller på ekosystemet.

Nytt sätt att mäta kemiska faror

BioCell Analytica erbjuder ett helt nytt sätt att kunna bedöma kemiska faror i vatten. Deras teknik mäter effekterna av alla ämnen i ett prov istället för att enbart mäta halterna av ett fåtal enskilda ämnen.

Med hjälp av de analyser som BioCell Analytica erbjuder finns stor möjlighet för exempelvis vattenverk att sätta in rätt åtgärder för att förbättra kvaliteten på dricksvatten. Vi är glada att kunna stötta och investera i ett bolag som bidrar till ökad livsmedelssäkerhet och som har stor tillväxtpotential, berättar Henrik Landgren, affärsutvecklare på SLU Holding.

Forskning från SLU med kommersiell potential

BioCell Analytica startades 2019 av de båda SLU-forskarna Johan Lundqvist och Agneta Oskarsson vars forskning ligger till grund för bolagets verksamhet. Bolagets kunder återfinns framförallt inom VA-branschen som till exempel avloppsreningsverk och vattenreningsverk. Metoderna fungerar även för analys av jord och sediment.

– Som forskare är vi vana att utforska det okända, göra sådant som ingen annan gjort förut. Det är inspirerande att omsätta kunskap från akademin till en praktisk tillämpning som kan lösa problem. Att se hur våra metoder kommer till praktisk nytta och bidrar till att man kommer lite närmare en lösning på utmaningar vi står inför är väldigt stimulerande, säger de båda forskarna och grundarna till bolaget, Agneta Oskarsson och Johan Lundqvist.

För mer information

Henrik Landgren, affärs- och innovationsrådgivare SLU Holding AB
Johan Lundqvist, grundare av BioCell Analytica Uppsala AB
Agneta Oskarsson, grundare av BioCell Analytica Uppsala AB

Biocell Analytica – https://biocellanalytica.se/

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå