SLU Holding AB investerar i preVet AB

PreVet erbjuder en digital HästJournal där hästägare får en helhetsbild och bättre koll på hästens hälsa. HästJournalen förenklar, förbättrar och förbilligar hästhälsa, hästskötsel och hästägande i Sverige. Nu går SLU Holding in som delägare i bolaget.

preVet är marknadsledande aktör inom digitalisering av hästnäringen som bidrar till säkrare hästhälsa och mer hållbart hästägande. preVet tar nu nästa steg i sin utveckling och har därför genomfört en nyemission. Flera investerare, som SLU Holding AB, Nascent Invest AB, Professionell Ägarstyrning II AB, Moeng Invest AB, Linnéa Capital I AB, och Karolina Ventures AB samt några privatpersoner är genom nyemissionen delägare i preVet.

”SLU Holding investerar i unga framtidsföretag som vi tror kommer vara framgångsrika på marknaden och samtidigt skapa en positiv samhällspåverkan. preVets spännande digitala verktyg bidrar till att stärka djurhälsan och vi tror starkt på produkten och teamet bakom. Tack vare närheten till Sveriges lantbruksuniversitet hoppas vi kunna bidra till att ytterligare utveckla bolaget”, säger Henrik Landgren, Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding.

preVet har utvecklat en digital lösning som gör det enklare och säkrare för den professionella hästnäringen och kommer att bli ett väsentligt verktyg för den moderna handläggningen av hälsoärenden för djur. Professionella och privata hästägare, ryttare, veterinärer, tränare och hovslagare m.fl. kan nu fortlöpande och direkt kommunicera med varandra om hästens skötsel och hälsostatus via en digital hästjournal. preVet har flera viktiga, etablerade samarbeten, bland annat med Jordbruksverket. Dessutom kommer försäkringsbolag att sänka självrisken för de hästägare som använder preVets hästjournal.

“preVet tillhandahåller en innovativ digital hästjournal som administrerar informationsutbyte mellan hästägare, stallar, veterinär och försäkringsbolag. Lösningen gynnar både hästhälsan och ekonomin långsiktigt. Genom investerarnas satsningar kan vi växla upp utvecklingen till nästa nivå och accelerera samarbetet med betydande partners som exempelvis försäkringsbolag, satsa på andra djurslag och på internationell lansering”, säger Jenny Gagnér, grundare och VD för preVet.

Läs mer om preVet på www.prevet.se

Ladda gärna ned preVet på App Store (iPhone) eller Google Play (Android) och testa själv!

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå