Avtal och immateriella tillgångar

Genom lärarundantaget äger du som forskar vid ett svenskt universitet rätten till dina forskningsresultat. När du inleder samarbeten med företag eller andra externa aktörer, är det viktigt att upprätta ett avtal där det tydligt framgår vilka rättigheter och skyldigheter du och din samarbetspartner har gentemot varandra. Avtalen kan bland annat reglera när du har möjlighet att publicera dina forskningsresultat, och vem som äger rätten till dem.

Våra innovationsrådgivare har lång erfarenhet från både akademi och industri, och hjälper dig att granska avtal så att det blir korrekta och så fördelaktiga som möjligt för dig.

Immateriella tillgångar – patent och andra sätt att skydda din idé

Immateriella tillgångar är information eller resurser som inte är fysiska föremål. Det kan till exempel vara forskningsresultat, namn, design, programvara, mönster, musik eller processer.
Vill du att din upptäckt/uppfinning ska kunna användas kommersiellt bör du absolut skydda dina immateriella tillgångar. Patent, varumärke, designskydd och upphovsrätt är olika sätt att skydda din idé på, för att behålla ditt skydd och skapa konkurrensfördelar mot andra aktörer.

Varför skall man patentera?

Vill du att din upptäckt ska komma till användning? Utan skydd är din upptäckt kopierbar, vilket innebär att alla kan använda den. Baksidan är att företag inte kommer att vilja använda den eftersom konkurrenter också har tillgång till kunskapen.

Patent skall du endast söka om du tror att det finns ett kommersiellt värde i din uppfinning och om du vill att den skall utvecklas till en säljbar produkt. Antingen inom ett eget företag eller genom att sälja/licensiera patentet till ett redan etablerat företag.

Vad är ett patent?

Ett patent är ett skydd gentemot kommersiella aktörer som vill utnyttja din uppfinning. Patentet ger dig ett tidsbegränsat skydd som gör att ingen annan får tillverka, sälja eller importera din uppfinning utan ditt tillstånd.

Vi hjälper dig att utvärdera om din idé är patenterbar och vägleder dig genom hela patenteringsprocessen.

Patentera först – publicera sedan

Det finns ingen konflikt mellan att patentera forskningsresultat och att publicera dem, så länge de skyddas innan publiceringen. Kontakta oss på SLU Holding så tidigt som möjligt i forskningsprocessen, så hjälper vi dig att skydda din kunskap.

Vad krävs för att få ett patent?

För att en upptäckt/uppfinning skall beviljas patent krävs att tre kriterier uppfylls:

  • Uppfinningen skall vara en nyhet – det innebär att den inte får ha publicerats någonstans. Inte ens på en konferens, som poster eller under ett seminarium.
  • Den ska ha uppfinningshöjd – vara unik och skilja sig markant från sådant som är känt sedan tidigare. Lösningen får inte heller vara uppenbar för någon som är kunnig inom uppfinningens bransch.
  • Uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar, den måste vara tillverkningsbar och kunna appliceras industriellt.

Nyhetsgranskning

Patentprocessen är kostsam. Innan patent söks bör först en nyhetsgranskning göras. Det innebär att man ser över vad det finns för patent och patentansökningar inom det aktuella området.

Genom programmet Validering för tillämpning kan medel sökas för att bland annat göra nyhetsgranskningar. Ansökan sker i samråd med en våra innovationsrådgivare.

Andra sätt att skydda immateriella tillgångar

Varumärke

Att skydda sitt varumärke är en långsiktig investering. Den del av varumärket som kan skyddas är exempelvis ett namn, en logo eller ett ord.
För att få varumärkesskydd måste det du vill skydda vara unikt och inte användas av någon annan.

Design

En designregistrering skyddar den unika form som du gett din produkt. Skyddet gäller under 25 år och hindrar andra från att använda samma utseende på sina produkter.
Designregistreringen kan vara ett sätt att lyfta fram unikiteten i dina produkter när du marknadsför dem.

Upphovsrätt

Genom upphovsrätten (copyright) skyddas konstnärligt skapande som musik, film, litteratur, datorprogram. Upphovsrätt går inte att söka utan uppstår när verket kommer till (förutsatt att det är tillräckligt originellt).

 

Läs mer om immateriella skydd på PRV:s hemsida.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå