STUDENTKONSULT – STARTEN PÅ FÖRSTA JOBBET EFTER EXAMEN

Studenter vid SLU har en unik möjlighet att arbeta extra som Studentkonsulter. Två som tog chansen under sin studietid och valde det meriterande extrajobbet är Sophia Bergkvist och Danira Behaderovic. Här berättar de varför de valde att arbeta som Studentkonsulter och vilken nytta de har idag av den erfarenhet och kunskap de fick.

Att under sin studietid ha ett extrajobb som förutom pengar ger ett vassare CV och en möjlighet att bygga ett intressant nätverk är ett bra jobb. För studenter vid SLU finns möjlighet till sådana extrajobb. Cristopher Johansson är koordinator för Studentkonsulterna vid SLU Holding som erbjuder start up-bolag och innovationsprojekt underlag för fortsatta beslut. Uppdrag som Studentkonsulterna utför.

– Är du intresserad av de gröna näringarna och vill vara med och omsätta teorier i praktisk tillämpning – ta chansen och sök uppdrag som Studentkonsult. Du får jobba med riktiga case, idéer och innovationer som har potential att bli något på riktigt. Precis som för andra extrajobb får du lön. Dessutom kan du vässa ditt CV och redan under din utbildningstid bygga ditt nätverk med intressanta kontakter, säger Cristopher Johansson, som själv jobbat som Studentkonsult och nu arbetar på SLU Holding som koordinator för Studentkonsulterna.

Två som valde att parallellt med sina studier på SLU jobba extra som Studentkonsulter är Sophia Bergkvist och Danira Behaderovic. Idag jobbar Sophia på BillerudKorsnäs som Verksamhetsutvecklare inom certifiering och marknad och Danira på Hushållningssällskapet som Växtodlingskonsult.

Länk mellan forskning och näringsliv

Både Sophia och Danira såg en möjlighet att under studietiden både vässa sitt CV och tjäna extra pengar.

– Jag blev tipsad om att det fanns jobb som Studentkonsult. Att det var ett kvalificerande extrajobb att ha med på sitt CV betydde mycket för mig. Det var också en spännande länk mellan forskning och näringsliv och en möjlighet att få använda sin kunskap i praktiken. För mig var det också en möjlighet att bygga och utöka mitt eget nätverk, säger Sophia.

Riktiga uppdrag inom den gröna näringen

Danira håller med – jobbet är en merit och tillägger att eftersom Studentkonsulterna arbetar med riktiga innovationer och riktiga företag är uppdragen en möjlighet att få en inblick i hur man arbetar i näringslivet och träna på att arbeta med olika arbetsmetoder. För Danira var uppdragen också ett avbrott i studierna.

– Uppdragen som man får som Studentkonsult varierar men handlar oftast om marknadsundersökningar, marknadsanalyser och kartläggningar. Omfattningen av projekten varierar från 10-40 timmar och förståelsen från SLU Holding och den koordinator som ansvarar för Studentkonsulterna är stor när det gäller tentaperioder och andra tillfällen när det kan vara svårt att ta nya uppdrag. Studierna är viktigast. För mig fungerade kombinationen studier och uppdrag bra, säger Danira.

Opartiska med tillgång till aktuell forskning

Fördelarna att engagera sig som Studentkonsult verkar vara många. På frågan om de tror att bolag, innovationer och projekt som via SLU Holding får möjlighet att ta fram underlag upplever att det får något extra genom att det är en Studentkonsult som gör jobbet är Danira och Sophias svar ja.

– Ja det tror jag. Affärsrådgivarna på SLU Holding som är de som anlitar Studentkonsulterna kan erbjuda det aktuella bolaget eller projektet möjlighet till färsk kunskap och aktuella forskningsresultat från universitetet. Som Studentkonsult är du insatt i området och dessutom opartisk. Två faktorer som jag tror och hoppas gör de resultat vi presenterar extra intressanta, säger Sophia.

Värdefull kunskap och erfarenhet i den egna arbetsrollen

Att uppdragen som Studentkonsult gett dem erfarenhet och kunskap som de har direkt nytta av i sina jobb är de båda överens om.

– Som växtodlingskonsult arbetar jag med flera olika projekt. Att vara delaktig i projekten är viktigt. Att snabbt göra en nulägesanalys är något som jag lärde mig och fick träna på i rollen som Studentkonsult. Det har jag nytta av i idag. Att ha verktyg för att förstå och utföra det som efterfrågas av en uppdragsgivare eller i ett projekt är avgörande för hur du lyckas. Med rätt frågor kan du få fram den information du behöver, säger Danira.

För Sophia är det samma sak som gäller. Arbetet som Studentkonsult har påverkat hennes sätt att arbeta idag.

– Bra beslut kräver bra beslutsunderlag. Att arbeta källkritiskt och med tydliga frågeställningar är ett arbetssätt som jag har tagit med mig från uppdragen som Studentkonsult och som jag har stor nytta av idag. Att söka den information som krävs kan liknas vid ett sorts detektivuppdrag. Man tar ut svängarna i början, tänker stort och ”går utanför boxen” för att sedan minska ner, skala av och nischa in sig, säger Sophia.

Lyssna, förstå och leverera

Att samla in, gå igenom och analysera stora mängder information är något de båda lärt sig som Studentkonsulter liksom att snabbt hitta, analysera och ta fram kärnan i materialet. Och om de ska summera fördelarna med jobbet som Studentkonsult blir svaret att man lär sig något som låter enkelt men som kan vara svårt – att lyssna, förstå och leverera.

Öka din kompetens – sök jobb som Studentkonsult!

Sophia och Daniras råd till alla som är intresserade av forskning- och utveckling är att söka uppdrag som Studentkonsult.

– Det är en merit, du knyter nya värdefulla kontakter och har chansen att lära dig mer om olika arbetsmetoder som du har nytta av längre fram i arbetslivet.

Intresserad – kontakta oss så berättar vi mer om vår verksamhet.

Caroline Sandberg
+46(0) 76 631 24 66

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå